Billingstadsletta 22
Postboks 115
N-1376 Billingstad

Lederutvikling: coachende lederskap

Considium ved Pål Kleven-Fredriksen tilbyr et lederutviklingsprogram i kommunikasjon og ledelse.

Tid

Sted

Målgruppe

Pris

Hvilke verktøy får du i dette kurset?

Det fokuserer ikke bare på teoretiske konsepter, men gir også praktiske verktøy som kan implementeres i daglig ledelsespraksis.

Ledelse/ Selvledelse

Kommunikasjon

Personlig utvikling og andre

Hva sier folk om kursholder?

«Pål sikrer målbare resultater på både individuelt og organisatorisk nivå. Hans tilnærming bidrar til at ledere realiserer sitt potensiale og skaper positive effekter for virksomheten»

«Med sin ekspertise innen NLP og mentaltrening setter Pål en ny standard for endringsarbeid. Hans metoder sikrer suksess og måloppnåelse, og inspirerer til dyp motivasjon for personlig og profesjonell vekst»

«Pål er en ettertraktet foredragsholder og coach med en unik evne til å engasjere og inspirere. Hans evne til å kombinere teoretisk kunnskap med praktiske verktøy gjør ham til en verdifull ressurs for organisasjoner som ønsker å styrke sitt lederteam. Ved å investere i lederutvikling med Pål, investerer du i organisasjonens fremtid»

Sertifiseringer

Hvorfor skal du utvikle deg selv og lederskapet ditt?

Effektiv kommunikasjon

Fokus på forståelse av hvordan språk og kommunikasjon påvirker tanker og atferd hjelper deg som leder med å kommunisere tydeligere og mer effektivt med ditt team.

Bedre forståelse av mennesker

Du får innsikt i hvordan mennesker oppfatter verden og behandler informasjon, det kan hjelpe deg med å forstå medarbeidernes perspektiver bedre, og dermed styrke teamdynamikken.

Konflikthåndtering

Du får verktøy for å håndtere konflikter konstruktivt ved å forstå ulike perspektiver og finne løsninger som imøtekommer ulike behov.

Motivasjon og målsetting

Du får velkjente metoder for å sette og oppnå mål, samt verktøy for å motivere deg selv og andre, som er essensielt for å opprettholde engasjement og produktivitet i team.

Personlig utvikling

Du jobber med din egen personlige utvikling, øker selvbevisstheten, og utvikler ferdigheter som styrker ditt lederskap.

Teambygging

Du får Innsikt og ferdigheter i hvordan ulike individer foretrekker å motta informasjon, ta beslutninger og samarbeide. Dette er svært verdifullt for å bygge sterke og effektive team.

Endringsledelse

Du får verktøy for å håndtere endringer på en mer smidig måte, både personlig og innenfor organisasjonen. Dette er spesielt relevant i et stadig skiftende forretningsmiljø.

Ledelseskompetanse

Du får verktøy som utvikler spesifikke ferdigheter som er nødvendige for effektivt lederskap, for eksempel beslutningstaking, konflikthåndtering og emosjonell intelligens.

Effekt etter fullført program:

1. Å lytte aktivt

Coachende ledere engasjerer seg i dyp lytting, gir full oppmerksomhet til medarbeiderne, og viser interesse for deres perspektiver. Dette skaper et miljø der ansatte føler seg hørt og verdsatt.

2. Å stille åpne spørsmål

Ved å bruke åpne spørsmål oppfordrer coachende ledere til refleksjon og egen problemløsning. Dette bidrar til å utvikle ansattes evne til å finne løsninger og ta ansvar for sitt arbeid.

3. Å gi konstruktiv tilbakemelding

Coachende ledere gir ikke bare tilbakemeldinger, men sørger for at tilbakemeldingene er konstruktive og fokusert på utviklingsområder. Dette fremmer læring og forbedring.

4. Målsetting og målforståelse

 Coachende ledere hjelper medarbeiderne med å sette realistiske mål og forstår nøye deres individuelle målsettinger. Dette skaper retning og motivasjon innenfor organisasjonen.

5. Empati

Å vise empati innebærer å forstå medarbeidernes følelser, utfordringer og suksesser. Dette skaper et positivt arbeidsmiljø hvor ansatte føler seg støttet og forstått.

6. Veiledning og støtte

Coachende ledere fungerer som veiledere ved å tilby støtte og hjelp til å utvikle ferdigheter. De oppmuntrer til læring gjennom utfordringer og gir de nødvendige ressursene for vekst.

7. Å bygge tillit

Tillit er fundamentalt i coachende lederskap. Ved å være ærlige, pålitelige og respektfulle bygger ledere tillit, noe som skaper et miljø der ansatte føler seg komfortable med å dele ideer og utfordringer.

Denne tilnærmingen til ledelse er dynamisk og tilpasser seg individuelle behov, og fokuserer på å utvikle menneskers potensial for å oppnå både personlig og profesjonell suksess. Summen av dette gjør deg til en bedre leder som igjen fører til bedre resultater for ditt team, din organisasjon og for deg personlig

Hvem passer dette for?

Dette programmet er designet for en mangfoldig målgruppe og er tilpasset en rekke ledelseskontekster. Det fokuserer ikke bare på teoretiske konsepter, men gir også praktiske verktøy som kan implementeres i daglig ledelsespraksis. Programmet gjennomføres med ca 30% teori og 70% praksis med øvelser i par og grupper. 

Ledere og mellomledere

Ledere på ulike nivåer som ønsker å forbedre sine lederegenskaper.
Mellomledere som ønsker å styrke sin påvirkning i organisasjonen.

Ledere som har ansvar for å lede og koordinere team eller prosjekter.

Individer som er involvert i forretningsutvikling eller eier egne virksomheter.

HR-fagfolk som ønsker å forbedre sin ledelseskompetanse.
Organisasjonskonsulenter som ønsker å tilby verdifulle ledelsesverktøy til klienter.

Individer som ønsker å forbedre sin personlige effektivitet og kommunikasjonsevner.
De som er interessert i å forstå og påvirke menneskelig atferd og relasjoner.

Ledere som håndterer endringer i organisasjonen og ønsker å utvikle ferdigheter for smidig endringsledelse.

Når er samlingene?

Samling 1: 11-13 september, 3 dager

 • Modell av verden: Kommunikasjonsmodellen
 • Representasjonssystemer: Profiltyper – hvordan tar dine medarbeidere inn informasjon fra omverdenen?
 • Kalibrering: Observere objektivt uten egne tolkninger.
 • Rapport: Skape trygghet og tillit i relasjon med andre.

Samling 2: 16-18 oktober, 3 dager

 • Submodaliteter: Hva og hvordan fargelegger du og dine medarbeidere egen opplevelse av inntrykk som kommer fra omgivelsene?
 • Indre tilstander: Hvordan kan du gå fra en negativ tilstand (følelse) til en mer positiv og konstruktiv tilstand (følelse), og hvordan kan du forsterke gode og konstruktive tilstander (følelser) hos medarbeiderne dine?
 • Mål: Hvordan sette gode mål for deg selv, medarbeidere og teamet/ organisasjonen?
 • META- modellen: Hvilke ubevisste prosesser er det som går i bakgrunnen og som driver opplevelsene slik de blir som de blir? Hva er det som gjør at noen ser på «glasset som halvfullt mens andre ser på glasset som halvtomt»?

Samling 3: 13-15 november, 3 dager

 • Strategier: Innenfor NLP refererer begrepet «strategier» til de mentale og atferdsmessige trinnene en person følger for å oppnå et bestemt mål eller resultat.
 • Chunking: Innenfor NLP brukes chunking for å hjelpe en person med å håndtere og behandle informasjon mer effektivt.
 • Reframing: handler om å endre perspektivet eller rammeverket som brukes for å se på en situasjon.

Samling 4: 11-13 desember, 3 dager

 • Milton- modellen: Milton-modellen er oppkalt etter den anerkjente psykoterapeuten Milton H. Erickson. Den fokuserer på å forstå og anvende språklige mønstre for å skape en dypere forbindelse.
 • Metaforer: refererer til bruken av symbolske historier eller uttrykk for å formidle ideer og konsepter på en forståelig måte.
 • Forutsetninger: For ledere er det å være klar over og forstå forutsetninger viktig for å unngå misforståelser og fremme en positiv dialog.

Samling 5: 15-17 januar, 3 dager

 • Tid og tidslinje: Innenfor NLP blir tid og tidslinje betraktet som viktige elementer som påvirker vår persepsjon av fortid, nåtid og fremtid.
 • Sertifisering og godkjenning

Hva koster kurset?

Pris: kr 35.000,- eks mva. pr. person

Dette inkluderer: 

Påmelding

Fyll ut skjemaet for påmelding til kurset.