Billingstadsletta 22
Postboks 115
N-1376 Billingstad

Vi hjelper ledere og team til å bli enda bedre

Vår arbeidsform er praktisk, personlig og resultatrettet. Vi jobber med resultatledelse.

Hva er resultatledelse?

Resultatledelse dreier seg om å sette retning, bygge tillit og skape gjennomføringsevne og fremgang.

Hvilke områder går resultatledelse innpå?
Resultatledelse omfatter flere områder som
  • Strategiutvikling

  • Utvikling av mål 

  • Kultur og verdier

  • Resultatsikring

  • Teamutvikling

  • Konflikthåndtering

Å innføre resultatledelse i en organisasjon innebærer å ”oversette” bedriftens strategi og resultatkrav til individuelle resultatkontrakter for ledere og medarbeidere. Hensikten er å skape engasjement og forpliktelse i hele organisasjonen og ikke minst skape en ledelsesprosess som utvikler organisasjonens beslutningsevne og gjennomføringsevne.

Vår tilnærming baserer seg på å benytte enkle og praktiske virkemidler i utvikling av måltall og arbeidsmål.

Ofte blir altfor mye tid og energi brukt opp i arbeidet med å utvikle strategier og å sette mål på basis av avanserte analysemodeller. Dette innebærer at vi sitter igjen med et dokument som er akademisk spennende, men lite egnet for praktisk bruk.

Utvikling av resultatledelse er ikke bruk av programvare, lange dager borte på kurs, eller anvendelse av komplekse metoder. Resultatledelse er utvikling på jobben – sammen med kolleger som har et felles ansvar for å oppnå resultater!

Å utvikle ansvar og forpliktelse i en organisasjon skjer gjennom å synliggjøre ledelsesarbeidet, og ikke i noen sammenheng er dette viktigere enn i forbindelse med resultatoppfølgingen.

Ingen rapporteringsverktøy eller -rutiner kan erstatte den synlige ledelsesprosessen i et resultatsikringsmøte!

Resultatsikring skal sørge for at vi tar bedre beslutninger raskere. I den forbindelse er det viktig å utvikle vår evne til å anvende den styringsinformasjonen som er tilgjengelig gjennom å etablere god og effektiv resultatoppfølging i hver enkelt avdeling, i tillegg til selskapets ledergruppe.

Vil du vite mer om hvordan vi jobber?

Vi er et selskap med dyktige fagpersoner med mye erfaring innenfor vårt område.

Hvilke områder levere vi på for å skape resultater for våre kunder?

Vår erfaring er at det kan være ulike virkemidler som skaper resultater. Vi har derfor utviklet en rekke tjenester som kan være avgjørende for at du lykkes. Vi  skreddersyr dette sammen med deg etter dine behov.

Økonomistyring

Økonomistyring handler ikke om årsregnskapet eller om å betale fakturaer. Det handler om å ta rollen som forretningspartner, speider og garantist for god nattesøvn så prosjektene dine leverer som avtalt.

Organisasjonsutvikling

For at omstillingsarbeidet i en organisasjon skal lykkes er vi avhengige av at energien til alle dyktige medarbeidere kanaliseres i riktig retning og at det etableres en tydelig bedriftskultur med bevissthet rundt hva som er bedriftens overordnede mål og grunnleggende verdier. 

Coaching

Vi tilbyr coaching som en kjerneaktivitet i alt utviklingsarbeid, i endringsprosesser og læring.

Konflikthåndtering

Opplever du konflikt på arbeidsplassen? Da er det viktig at du tar tak. Konflikter går ikke over av seg selv.

Teamutvikling

Teamutvikling sikrer samhandling, utvikling av teamets evne til å spille hverandre gode, og trening på å gi og ta imot feedback.

Styreutvikling

 Å skape gode resultater i en organisasjon, avhenger i stor grad av hvordan styret opererer og hvordan styremedlemmene fungerer sammen.

Prosjektstyring

Prosjektstyring bygger organisasjonens evne til å se fremover, løse problemer, ha forutsigbarhet og sikre sluttresultatene i prosjektet. 

Lederutvikling

God ledelse er en forutsetning for å skape gode prosesser og for å få medarbeiderne motiverte og med på laget. Vi hjelper deg og teamet til å utvikle dere slik at dere skaper resultater og oppnår ønskete mål og ambisjoner.

Kurs

Vi tilbyr skreddersydde bedriftsinterne kurs som gir resultater. Trenger din organisasjon faglig påfyll innen ledelse eller forhandlingsteknikk? Vi har lederkurs tilpasset ulike behov, inkludert opprykk til leder i egen organisasjon, ledelse uten personalansvar, og suksess i ny lederjobb på alle nivåer. Våre forhandlingsteknikkkurs inkluderer både 1.0 og 2.0 versjoner. Vi tilpasser kursene til din organisasjon og tilbyr både digitale og fysiske alternativer.

Lurer du på noe eller
ønsker du et møte?