Billingstadsletta 22
Postboks 115
N-1376 Billingstad

Pål Kleven-Fredriksen

Jeg setter gledelig av tid til en uforpliktende samtale for å se om det er noe jeg kan bidra med.

Jeg er han som forteller deg det du ikke vil høre, en som får deg til å innse det du ikke vil se, slik at du kan bli den du er ment til å være. Min største lidenskap er å hjelpe mennesker til å maksimere sitt potensiale, enten det er enkelt individer, ledere eller team.

Og det gjør jeg ved å:

Sette noen helt klare målsettinger sammen med deg og ditt team som skaper energi, vilje og lyst. Mål som er knyttet opp mot og forankret i følelser.
Lære deg og teamet hvordan dere setter opp mål med mening, og ikke minst, hvordan dere benytter mål for å skape utvikling og framgang.

Bidra til at du som leder, sammen med teamet får en klarhet i hva som skal til og at alle forplikter seg og får lyst til å bidra til måloppnåelse. Skape samspill ved hjelp av kommunikasjon som gir resonans hos hvert enkelt individ i teamet.

Identifisere styrker og svakheter gjennom profiltesting og bruke ditt og teamets ressurser til å bygge kultur. Være tett på deg og ditt team for å bygge en ønsket prestasjonskultur der dere som team leverer på målsettinger og skaper resultater
Være helt ærlig og direkte, og samtidig bevare en god og konstruktiv stemning blant dere mens du, som leder holder fokus på lederskapet ditt.

Jobbe med dine og deres gamle tankemønstre og overbevisninger i form av coaching og mentaltrening. Være sparringspartner og rådgiver for deg som har et ønske om å utvikle deg som leder. Gi input og mental trening til nøkkelpersoner i din virksomhet. Tilføre deg som leder og dine nøkkelpersoner energi som gjør at dere holder hele veien inn til måloppnåelse.

Punktene summert:

Jeg hjelper deg og ditt team til bedre resultater
Summen av min kompetanse og erfaring gjør at jeg er din coach, rådgiver og fasilitator når du ønsker å forbedre resultater som er forbi det du tenker er mulig.

Med min erfaring innenfor ledelse og coaching, blandet med lang fartstid innenfor salg og mentaltrening, er jeg din partner!

Jeg utvikler deg som leder, slik at du og ditt team jobber sammen mot samme mål med energi og lyst. Det blir sagt om meg at jeg skaper drive, lyst og energi. Viktige ingredienser er motivasjon og inspirasjon, sammen med struktur, god kommunikasjon og kulturbygging. Jeg skaper trygghet og tillit slik at tilbakemeldinger blir en naturlig del av hverdagen. Jeg har tro på at tilbakemelding er viktig for vekst og utvikling. Alt dette med en hovedtanke, nemlig å bistå, hjelpe og støtte deg slik at du kan skape de resultatene som er viktig for deg og ditt team.