Billingstadsletta 22
Postboks 115
N-1376 Billingstad

Mer faglig fra oss

Considium – et annerledes konsulentselskap

3 ledertips for håndtering av hjemmekontor og fjernledelse etter korona

6 steg for å identifisere kostnadsdrivere og skape bedre resultater for din bedrift

Ledergrep som gir deg handlingsrom i en presset kommuneøkonomi!

Vil du bli en bedre prosjektleder? Her er 5 ting du bør gjøre.

Gode prosjektledere skaper forutsigbarhet og leverer resultater som avtalt, eller bedre. De skaper engasjement og fremdrift i teamet og har fornøyde kunder. Men hva gjør dem virkelig gode?

Vi har lang erfaring i å jobbe med prosjektledere. Til sammen har vi sett over 300 prosjektledere og prosjekteiere i ulike bransjer, noe som gjør oss i stand til å si hva de virkelig gode prosjektlederne gjør for å være best. I denne artikkelen deler vi kunnskapen med deg, og håper du finner tips og råd for hvordan du kan utvikle deg til en bedre prosjektleder.

Gode prosjektledere er gode ledere

Vår erfaring er at de dyktigste prosjektlederne vektlegger og behersker ledelsesdimensjonen i rollen som prosjektleder. Det er mange faglige elementer innen prosjektledelse som kan læres på kurs, ved å lese gode bøker eller se Ted talks om ulike emner. Men lederrollen er en praktisk disiplin som utvikles gjennom å teste ut, erfare og lære. Og ikke minst – lære av gode prosjektlederkollegaer. De gode prosjektlederne er ikke redde for å ta til seg råd, dele kunnskap de sitter med eller bidra til at andre skal utvikle seg. Det er tross alt jobben deres!

{{cta(‘e9433574-1e03-4ed8-b0d1-f418e2e140a6’)}}

 

Tre viktige byggestener – tillit, klarhet og fremdrift

Som i ledelse for øvrig kan prosjektledelse gjøres komplisert eller enkelt. Vi liker å gjøre det enkelt, så la oss holde oss til at ledelse består av tre byggestener: Tillit, klarhet og fremdrift.

Disse byggestenene dekker ikke alle aspekter ved ledelse, men det vesentligste. Og mestrer du disse vil du mest sannsynlig gjøre en god jobb som prosjektleder.

Prosjektledelse illustrasjon

 

  • Tillit er grunnleggende for å få prosjektteam til å fungere. Har du tillit til din leder går du den ekstra mila for å sikre suksess. Har man tillit internt i teamet og til leder, ja da tør folk si fra om problemer og de våger å utfordre og være uenige slik at du sammen med teamet finner de beste løsningene.
  • Klarhet er den felles forståelsen i teamet om hva vi skal få til sammen, målene som gir suksess. Klarhet sikrer at vi er omforente på hvordan vi skal jobbe sammen, hvem som er ansvarlig for hva og så videre.
  • I fremdrift ligger energi, driv og utholdenhet. Det å oppleve fremgang skaper mestringsfølelse, motivasjon og lagånd. Det igjen trigger initiativ og kreativitet i teamet.

Hvordan hver enkelt prosjektleder gjør dette rent praktisk varierer ut fra hvem de er som person. Det viktigste er at du ved utøvelse av ledelse er autentisk. Du må ta til deg rådene og gjennomføre dem på din måte – tilpasset din personlighet og væremåte.

Å bli en leder kan sees på som å finne en jakke som passer, den skal tåle uvær og godvær, og den jakken som passer meg passer antagelig ikke deg. Gode prosjektledere våger å prøve ut ulike tilnærminger for å skape tillit, klarhet og fremdrift. De erfarer hva som virker og ikke virker, og gjør nødvendige justeringer deretter.

Konteksten du som prosjektleder jobber i vil også påvirke hva du gjør i praksis. Om det er et stort veibyggingsprosjekt der flere bedrifter samhandler i en felles prosjektorganisasjon, eller et internt innovasjonsprosjekt der prosjektet skal ta frem et nytt produkt, vil påvirke hva du som prosjektleder gjør og hvordan.

De tingene gode prosjektledere gjør

Men la oss komme til essensen av det hele. Det som preger dyktige prosjektledere, er deres evne til å fokusere på resultater og vite hva som er kritisk for å oppnå dem. De har lært å feste blikket fremover og oppdage fremtidige muligheter og hindringer. De handler raskt og effektivt for å fjerne problemene og forhindre større avbrytelser.

Her er en oppsummering av hva gode prosjektledere gjør for å nå ønskede resultater gjennom tillit, klarhet og fremgang:

  • Etablerer en klar og forpliktende styringsplattform.
  • Utvikler entusiasme, samhandling og dynamikk i prosjektteamet.
  • Sikrer fremdrift og bygger en resultatkultur i hele prosjektteamet.
  • Fjerner hindringer og utnytter muligheter.
  • Utvikler en god relasjon og samhandling med kundene, internt og med andre interessenter.

 

Lurer du på noe eller ønsker du et uforpliktende møte?

Vi er et selskap med dyktige fagpersoner med mye erfaring innenfor vårt område.