Billingstadsletta 22
Postboks 115
N-1376 Billingstad

Mer faglig fra oss

Considium – et annerledes konsulentselskap

3 ledertips for håndtering av hjemmekontor og fjernledelse etter korona

6 steg for å identifisere kostnadsdrivere og skape bedre resultater for din bedrift

Vil du bli en bedre prosjektleder? Her er 5 ting du bør gjøre.

Er du bevisst på hvordan språket påvirker resultater?

Vil du skape bedre resultater? Vær tydelig på hva du ønsker deg, lag deg en plan og vær bevisst på ordene du velger i det daglige. Det har mer å si enn du tror.

Vi i Considium vil at du skal gjøre gode valg for deg. Da er gode mål og hvordan du uttrykker dem gjennom språk viktig. Vår oppfordring til deg er å bevisstgjøre deg språket og realitetene du skaper med ordene du bruker. Og så synes vi du skal dele målene dine med kolleger, partnere og venner. Det øker kraften, det gir mening, mestring og ikke minst solid framgang.

Tør å si målene dine høyt

Når vi i Considium gjennomfører resultatsikringsmøter tydeliggjør vi hva vi skal få til skriftlig, for så å si det høyt til resten av teamet. Deretter gir teamet tilbakemelding på initiativene, kommer med råd og innspill samt uttrykker hvordan de kan bidra til framgang. Vi vet gjennom erfaring at dette er med på å styrke gode relasjoner, selvfølelse og tillit i teamet.

Interessant forskning fra Harvard University og University of Alabama belyser effekten av dette mer presist. Dersom du sier noe høyt, forsterkes effekten av det du sier ti ganger. Dersom du sier noe som er negativt, øker kraften ytterligere med mellom fire og syv ganger. Hvordan vi uttrykker oss påvirker oss i stor grad, langt mer enn vi kanskje forstår. Og du bør altså uttrykke det du ønsker, ikke det du ikke ønsker!

Vi lykkes mer sammen

Annen interessant forskning fra USA forteller at vi opplever det som mer spennende og inspirerende å arbeide med målsetting når vi kjenner våre kollegers mål, og hvordan de lykkes med framgang. Kanskje ikke så rart at vi i Considium tror på å presentere gode mål skriftlig, dele dem i plenum og diskutere egen framgang med kolleger.

Ser vi på dette sammen med forskningen fra nevropsykologen Donald Hebb, lansert tilbake i 1953, forstår vi sammenhengen enda bedre: «Neurons that fire together, wire together».

Hebb forklarte at nevroner i hjernen som avfyres samtidig, bygger sterkere nervebaner. Når dette skjer, dannes tankemønster eller nervebaner. Det viser seg altså å være mer enn populistisk positiv psykologi. Det gir oss en god tilstand, en følelse og en fornemmelse av noe vi ønsker å få til – som igjen gjør oss stolte. Og det læres gjennom repetisjon. Vår åpenbare erfaring er at det virker på de aller fleste.

Språk skaper realitet

Dersom vi regelmessig uttrykker positivt formulerte målsettinger for teamet, og samtidig får konstruktiv tilbakemelding, øker dette kraften i målsettingsarbeidet minimum ti ganger mer enn om du beholder målet som en godt bevart hemmelighet. Det bygges sterke nervebaner som gjør at vi stimuleres. Det gir motivasjon, retning og energi i hverdagen!

Med andre ord – språket skaper realitet. La oss derfor også nevne den andre siden av forskningsresultatene fra Harvard og Alabama. Dersom du klager høylytt på sjefen din, eller en vanskelig kollega, har det mellom 40 og 70 ganger større effekt på humøret ditt enn om du ikke hadde sagt noe. Sjefen blir garantert ikke bedre av sutringen din, men du blir surere og mer misfornøyd desto mer du klager. Vær også obs på å til stadighet gjenta at du er sliten eller utslitt. Det er selvforsterkende og destruerende, både for deg selv og de rundt deg.

 Er du sliten, så hvil. Må du lade batteriene, så gjør nettopp det. Tillat deg en restitusjondag eller tre, eller ta en powernap midt i arbeidsdagen fremfor å kose deg med misnøye og baksnakke andre.

 Lykke til!

 

Lurer du på noe eller ønsker du et uforpliktende møte?

Vi er et selskap med dyktige fagpersoner med mye erfaring innenfor vårt område.