Billingstadsletta 22
Postboks 115
N-1376 Billingstad

Mer faglig fra oss

Hvorfor er det så vanskelig å gå fra kollega til leder?

Considium – et annerledes konsulentselskap

3 ledertips for håndtering av hjemmekontor og fjernledelse etter korona

6 steg for å identifisere kostnadsdrivere og skape bedre resultater for din bedrift

7 tips til å lukke budsjettavviket (for du har vel ikke gitt opp ennå?)

Budsjettet du forpliktet deg til for mange måneder siden begynner kanskje å bli litt gjenstridig. Virkeligheten har en lei tendens til å avvike fra tegnebrettet. Som oftest med galt fortegn. Noen satser på at dette går over av seg selv, men håp er en høyst usikker partner. Det er på tide å ta tak!  

De fleste ledere har både utarbeidet og forpliktet seg til mål eller budsjetter. Uansett om det har blitt satt konservative- eller strekkmål, er og forblir veien til målet kun en antagelse på det tidspunktet det fastsettes. Virkeligheten ser sannsynligvis helt annerledes ut når vi kommer et stykke ut i budsjettåret. Ganske normalt. Like fullt er det mye som kan gjøres for å komme i mål i desember.

7 tips til å lukke budsjettavviket, ast ned gratis sjekkliste

Lag en effektiv workshop for å lukke budsjettavviket – nå!

Regelen er, jo tidligere avvik blir identifisert, desto lettere er det å gjøre korrigerende tiltak. Uansett er det mye å hente på å starte akkurat nå, fremfor å miste ytterligere tid. Dette er aldri er en bortkastet øvelse, uansett når det gjøres.

Bare for å slå det fast en gang for alle: Regnearkøvelsen «Fyll inn og send tilbake» vil sjelden gjøre noen forskjell. Satt på spissen får du i beste fall noen omtrentlige tall fra de få som svarer, med dertil lav forankring.

Å lukke budsjettavviket er ingen frittstående regnearkøvelse. For å lykkes handler dette om metode, prosess og forløsning av kollektiv kompetanse.

Her er våre 7 beste tips til hvordan du kan gå frem for å kunne komme i mål på budsjett:

  • Lag en økonomisk simuleringsmodell som skal brukes aktivt under en workshop
  • Samle beslutningstakerne i teamet ditt til workshopen, for nå skal det faktisk treffes beslutninger
  • Forstå og erkjenne sannheten bak avviket hittil mot budsjettet
  • Framskriv et sannsynlig avvik for resten av året på bakgrunn av hva dere nå vet
  • Skap erkjennelse for hvor resultatet faktisk ender dersom dere ikke foretar dere noe
  • Finn de overordnede kritiske elementene dere må ta tak i, og simuler effekten av de enkelte tiltakene umiddelbart
  • Gjenta prosess med nye tiltak til avviket mot budsjett er lukket i simuleringsmodellen, eller målet er nådd

Vær forberedt på en tøff, men effektiv dag på jobben!

 

Lurer du på noe eller ønsker du et uforpliktende møte?

Vi er et selskap med dyktige fagpersoner med mye erfaring innenfor vårt område.