Billingstadsletta 22
Postboks 115
N-1376 Billingstad

Mer faglig fra oss

Considium – et annerledes konsulentselskap

3 ledertips for håndtering av hjemmekontor og fjernledelse etter korona

6 steg for å identifisere kostnadsdrivere og skape bedre resultater for din bedrift

Vil du bli en bedre prosjektleder? Her er 5 ting du bør gjøre.

6 tips for å lykkes med implementering av strategi i 2021

Som leder har du sannsynligvis satt mål og utformet strategi for 2021 og budsjettet er på plass. Da gjenstår det bare: Finne ut hva vi skal gjøre for å nå/slå budsjettet. Eller: Hvordan skal vi sørge for at strategiske og operasjonelle beslutninger oversettes til handling?

En studie publisert i Harvard Business Review (1000 selskaper, gjort over 5 år, i 50 land) viste at nettopp dette er lederes største hodepine! Så det gjelder kanskje deg også?

Hvem har vel ikke vært med på følgende: Topplederen entrer allmøtet, og går gjennom strategien for neste periode. 50 slides. Gjennomgangen tar 90 minutter, og alle smiler og klapper. Du går ut av møtet og tenker: Hva betyr dette for meg og det jeg skal gjøre i tiden som kommer?

Her ligger nøkkelen til å lykkes: Hvordan kan du som leder sørge for at strategien «oversettes» til noe som blir meningsfylt for hver leder og medarbeider?

Her følger 6 praktiske tips til hva du kan gjøre:
 

1. Beslutte, sammen med lederteamet, hvilket mål som er viktigst å oppnå i 2021

De aller fleste virksomheter opererer med for mange mål. Dette fører til manglende fokus på det som er viktig. Spør deg selv: Hva er viktigst for styret/eierne at vi oppnår i 2021 – hvordan ser suksess ut for oss? Det er som regel ett mål/tall i budsjettet, og det er minimum av det som forventes. Alle de andre «målene» er ofte konsekvenser av om vi når hovedmålet, og kan gjerne følges opp som KPI-er.

2. Forplikte medlemmene på målet; Det må være motiverende og engasjerende

Vi opplever alt for ofte at deltakerne i lederteamet ikke helt har forstått, eller tatt innover seg målet. Målet kan være tallet i pkt. 1, eller det du og ledergruppen virkelig har lyst til å få til – en ambisjon utover budsjettmålet. Uansett, det målet dere velger er det dere skal styre etter; Styringsmålet. Alle de viktigste aktivitetene som skal gjøres i 2021 skal dreie seg om å nå dette.

3. Beskriv sammen hva dere må ha gjort i 2021 som team for få det til

Når styringsmålet er fastsatt er det viktig å gjøre følgende øvelse: Hva må vi ha gjort, sammen, for å få til dette? Dette er teamets Must-Win-Battles som skal stimulere til samarbeid over avdelingsgrensene, og forhindre silo-tenkning. Denne delen av strategi-implementeringen overses av mange, men er avgjørende i forhold til å få ut potensialet i teamet. Da blir det også tydelig for alle at det er teamet sammen som lykkes – det er ikke slik at noen i teamet lykkes og noen ikke lykkes.

4. Bryt ned teamets mål til tydelige, individuelle arbeidsmål med tidsfrister

Ta for deg Must-Win-Battles fra punktet over, og se hvem i lederteamet er det som har delansvar i forhold til dette? Dette blir utgangspunktet for å etablere individuelle arbeidsmål for perioden. Velg de 2-4 viktigste og beskriv hva som er det viktigste som må være gjort de neste 2-4 månedene; Arbeidsmål -med tidsfrister og tydeliggjøring av effekt som peker mot styringsmålet.

5. Bruk tid med ledergruppen på jevnlig oppfølging av mål for å sikre at dere gjør de riktige tingene

Gå kort gjennom status månedlig i forhold til måloppnåelse frem i tid, det bidrar til fokus og forutsigbarhet. Alle i lederteamet deltar og legger frem status for sine mål; Når jeg målene mine frem i tid – Ja eller nei? Svaret gis på bakgrunn av det du vet i dag, og Ja betyr ikke at det er sikkert, Nei betyr ikke at man har gitt opp.

La deltakerne i teamet gi hverandre innspill om hva man synes de andre skal gjøre, ta beslutninger som kan bidra til å øke sjansen for å nå målet, og sørg for at alle går ut av møtet på opptur!

6. Gi dine medarbeidere frihet i forhold til hva de skal gjøre, men vær fast på måletLeder dame med team – Kopi-1

All erfaring tilsier at fasthet og fokus på mål er viktig, kombinert med frihet i forhold til hvordan oppgavene løses. Her er erfaringen dessverre at mange ledere trår feil, og styrer på aktiviteter. Du har vel ansatt dine ledere for at nettopp de er best til å løse oppgavene?

Følg dem opp i forhold til mål og måloppnåelse. Om noen sier at de ikke kommer til å nå målet/målene, er din oppgave å stille spørsmålet: «Hva kan jeg gjøre for deg for at du skal kunne nå målet?»

Disse 6 enkle stegene vil bidra til målrettede aktiviteter, samhandling i teamet, forutsigbarhet og øke sjansen for suksess!

Men husk også at det er ikke gjennom flotte skjemaer, Dashboards og Excel modeller dere når målene. Det er gjennom god ledelse, coaching og veiledning og samarbeide. Kort sagt; det som skjer i relasjonen mellom deltakerne i teamet ditt!

Ta kontakt om du vil høre mer om hvordan vi i Considium som er spesialister på nettopp dette, kan bidra til din suksess i 2021.

Vi i Considium er gode til å bistå og rådgi ledere i denne type prosesser: Vi har lang erfaring, og bruker enkle hjelpemidler. Og, vi vet at det er de beste lederne som bruker hjelp for å få det til!

 

 

Lurer du på noe eller ønsker du et uforpliktende møte?

Vi er et selskap med dyktige fagpersoner med mye erfaring innenfor vårt område.