Billingstadsletta 22
Postboks 115
N-1376 Billingstad

Mer faglig fra oss

Considium – et annerledes konsulentselskap

3 ledertips for håndtering av hjemmekontor og fjernledelse etter korona

6 steg for å identifisere kostnadsdrivere og skape bedre resultater for din bedrift

Vil du bli en bedre prosjektleder? Her er 5 ting du bør gjøre.

5 tips til bedre måloppnåelse

Utallige lederteam samles hver dag. Dyktige mennesker som setter seg ned for å diskutere utfordringer og legge planer for videre suksess. Selv om intensjonen er god, viljen og evnen til stede, gir det i alt for mange tilfeller liten effekt på måloppnåelsen. Hvordan kan dette ha seg?

Årsaken til manglende måloppnåelse finnes ofte i:

  • Mangel på presise og konsistente målsettinger
  • Manglende utnyttelse av den kollektive kompetansen i teamet
  • Haltende relasjoner i teamet
  • Manglende fokus på løsninger, for mye fokus på årsaker
  • Manglende struktur og forutsigbarhet i møtene

 

1. Presise mål øker sannsynligheten for å lykkes

Det er krevende å sette gode mål. Resultatet er ofte at de individuelle målene ikke peker i samme retning eller de avviker fra bedriftens hovedmål. Arbeidsinnsats som legges ned i å nå feil definerte mål virker som oftest mot sin hensikt og bringer avdelingen eller divisjonen vekk fra intensjonen. Derfor er målprosessen viktig. Alle individuelle målsettinger skal bygge opp under hovedmålet. Målsettingene skal underbygges av noen få men avgjørende og prioriterte aktiviteter. Disse skal være presist formulert, målbare, tidsbestemte og ikke minst skal alle de individuelle målene være kollektivt forankret i teamet.

2. Ta i bruk den kollektive kompetansen

Leder dame med team – Kopi-1Alt for mange deltakere i lederteam bruker unødig mye tid på å forsvare egne handlinger eller forklare årsak til avvik. Sett en forutsigbar og stram ledelsesstruktur i møtene som eksponerer avvik åpent i teamet på de definerte målsettingene, og som samtidig fanger opp kollektive råd og innspill. Dette er ingen enkel oppgave, og det er de færreste team som klarer dette uten bistand. Nøkkelen er forberedelse, gode relasjoner i teamet og en stram forutsigbar styring av møtet. Veldig få team har dette naturlig på plass, men de fleste utvikler seg raskt med litt hjelp. De teamene som klarer å nyttiggjøre seg kraften i den kollektive kompetansen vil ha en mye høyere sannsynlighet for å nå både de individuelle og det kollektive målet. Lett å si, men det krever noe å få det til.

3. Rydd opp i haltende relasjoner

Det er sjelden fagkompetansen eller de formelle strukturene som hindrer et team fra å utfolde seg. Ofte er det underutviklede, ikke eksisterende eller noen ganger ødelagte relasjoner teammedlemmene imellom som er det største hinderet for måloppnåelse. Å nå kollektive mål forutsetter å utnytte den kollektive kompetanse til gjensidig hjelp. Rusk i relasjonsmaskineriet er mer enn en flaskehals som må løses opp. Vel fungerende relasjoner er kanskje det potensielt kraftigste verktøyet for måloppnåelse i et team.  

4. Se framover

Figurer 5 – KopiDet er lite fremdrift i å stå med ryggen mot fartsretningen og diskutere hva som har hendt. Start med å snakke løsninger fremfor årsaker. Ses det kun fremover i møtene vil samtidig behovet og tidsbruken på å forsvare seg bortfalle. Minst like viktig er det at teamet skal tilføres energi. Å flytte fokus fremover medfører at energi ikke benyttes på å megle mellom uenige debattanter om årsak til avvik, men tilføres teamet som fremoverrettet positivitet. Det er kanskje nytt for mange, men det er fullt mulig å gå motivert ut av et møte. Eller, for å legge listen noe høyere, bør alle gå motivert og inspirert ut fra et møte!

5. Forberedelse er en forutsetning og fast forutsigbar møteledelse er en trygghet

Det kjedelige budskapet for mange er at god forberedelse fortsatt gjelder. Imidlertid er det nettopp dette som gjør en forskjell. Ikke kun forberedelse av egne saker og målstatus, men også av dine kollegaers. Ved å etablere en forutsigbar gjennomgang og struktur i møtene vil forberedelse bli en naturlig del av den rollen hver enkelt deltaker vet skal fylles i møtet. Det halter ofte i starten, men går seg betydelig til etter få ganger. Gjennomfør møtene med en stram forutsigbar struktur hvor alles meninger systematisk blir en del av læringen. Dette gjør forberedelsene presise, treffsikre og tidseffektive. Ikke minst vil den individuelle og kollektive effekten på målsettingene raskt komme til syne.

Lurer du på noe eller ønsker du et uforpliktende møte?

Vi er et selskap med dyktige fagpersoner med mye erfaring innenfor vårt område.