Billingstadsletta 22
Postboks 115
N-1376 Billingstad

Teamutvikling

Teamutvikling sikrer samhandling, utvikling av teamets evne til å spille hverandre gode, og trening på å gi og ta imot feedback.

Start video

Våre tjenester

 Typiske oppdrag kan være:

Considiums erfaring er at et vellykket team særpreges ved:

Tilnærming og arbeidsform

Vårt arbeid med å utvikle lederteam og prosjektteam er i liten grad kursbasert, men vil i hovedsak forgå som en integrert del av det arbeidet teamet utfører. 

Vi legger vekt på å benytte deltakernes egne erfaringer som utgangspunkt for trening og feed-back fremfor prefabrikkerte og generelle case. Vi sørger også for at de resultater teamene skal levere alltid vil være en integrert del av oppdraget.

Som en rød tråd gjennom hele læringsprosessen legger vi et element av resultatledelse. Dette innebærer å skape tydelig forpliktelse i teamet gjennom å utarbeide individuelle arbeidsmål og leveranser, og å sikre systematisk oppfølging av disse på hvert møte. Disse målene vil alltid være direkte relatert til teamets overordnede resultatkrav. 

Mellom teamenes møter tilbyr vi i tillegg individuell coaching av deltakerne for å bevisstgjøre dem rundt egen rolle og arbeide med egne utviklingsbehov. Disse veiledningsmøtene vil også hjelpe den enkelte til å forberede seg til neste møte i teamet; Hva skal jeg bidra med i møtet? Hva ønsker jeg å oppnå? Hvordan ønsker jeg å støtte de andre i teamet? Hvordan ønsker jeg å bli oppfattet?

For å utvikle teammøtene vil vi i tillegg benytte varierte læringsmetoder og -prinsipper, og vi skifter mellom bruk av rolletrening, observasjon, tilbakemelding og erfaringsutveksling.

Vil du vite mer om hvordan vi jobber?

Vi er et selskap med dyktige fagpersoner med mye erfaring innenfor vårt område.

Profilanalyser

Dersom det er ønskelig kan Considium også tilby ulike personprofilanalyser for å forsterke forståelsen av egen og andres roller og atferd i teamet. Hensikten er å forbedre samarbeidet og produktiviteten i teamet og å forbygge eventuelle konflikter.

 

Bli kontaktet

Fyll ut skjemaet, og du hører fra oss snart.

Kontakt oss