Billingstadsletta 22
Postboks 115
N-1376 Billingstad

Styreutvikling

Vi har gjennom vårt arbeid observert et stort forbedringspotensial for styrer. Mange virksomheter gjennomfører ledelses- og ledergruppeutvikling og jobber aktivt med organisasjonsutvikling. Vi ser likevel at gode resultater i en organisasjon i høy grad er avhengig av hvordan styret opererer og hvordan styremedlemmene fungerer sammen.

Hva kan vi bidra med:

Styrets oppgaver

Styrets oppgaver og rolle er regulert i lover. Dette er godt beskrevet i NUES anbefaling for god eierstyring og selskapsledelse.

Likevel er det ofte behov for å gå opp grenser mellom styret og daglig ledelse. Det er viktig å finne den rette balansen mellom kontroll og utvikling. En ubalanse her kan hemme styret i å bidra med verdiskapning for selskapet. Et annet vesentlig tema er samarbeidsforhold og det å opptre som et kollegium. Typiske tiltak som identifiseres i en styreutviklingsprosess er å sikre at alle styremedlemmer bidrar, at sammensetningen i styret tar utgangspunkt i virksomhetens mål og strategier, at styret har ens oppfatning av virksomhetens ambisjon og at eier- og virksomhetsstyring fungere. Ikke minst er det viktig at styret heier på administrerende direktør, heller enn å sette kjepper i hjulene.

Vil du vite mer om hvordan vi jobber?

Vi er et selskap med dyktige fagpersoner med mye erfaring innenfor vårt område.

Hva er målet med styreutvikling?

For styret
Skape gode premisser for styrets arbeid og klargjøre forventninger og forbedringsområder i styret. Slik kan styret bidra til at selskapets mål nås og dermed sikre verdiskapning for aksjonærene.
For valgkomiteen
Skape grunnlag for å vurdere styrets sammensetning og utviklingsbehov.
For administrerende direktør

Skjerpet bevissthet til styrets forventning og behov til deg som administrerende direktør. Bidra til bedre kvalitet i forberedelser og mer relevant dokumentasjon. Tydeliggjøre beslutningsprosessen i styrene.

Bli kontaktet

Fyll ut skjemaet, og du hører fra oss snart.

Kontakt oss