Billingstadsletta 22
Postboks 115
N-1376 Billingstad

Organisasjonsutvikling

For at omstillingsarbeidet i en organisasjon skal lykkes er vi avhengige av at energien til alle dyktige medarbeidere kanaliseres i riktig retning og at det etableres en tydelig bedriftskultur med bevissthet rundt hva som er bedriftens overordnede mål og grunnleggende verdier. Det må oppmuntres til ansvar, selvstendighet og kreativitet for å skape handling, og for å sikre at relasjoner og samspill mellom mennesker fungerer optimalt.

Considiums tjenester og leveranser knyttet til organisasjonsutvikling:

Tilnærming og arbeidsform

Vår metodiske tilnærming til planlegging og gjennomføring av endringsarbeid er prosessdrevet og ikke ekspertdrevet.

Vår arbeidsform baserer seg på å skape en konstruktiv prosess som kombinerer lokal kompetanse med den forståelsen som bringes inn av ekstern erfaring.

Vil du vite mer om hvordan vi jobber?

Vi er et selskap med dyktige fagpersoner med mye erfaring innenfor vårt område.

Gjennomføring av utviklingstiltak og kompetanseoverføring

Implementering av endringer i en organisasjon vil alltid få konsekvenser for bedriftens styrings- og ledelsesprosesser.

I tillegg vil endring og omstilling som oftest stille nye krav til bedriftens produkter
og tjenestene, leveranseprosessene og de ansattes kompetanse. Endring i en av disse faktorene vil skape behov for endring i de andre faktorene. Vår tilnærming til endringsarbeid sikrer at disse sammenhengene ivaretas og at nødvendige beslutninger forankres på måter som skaper eierskap i hele organisasjonen.

Skal endringsprosesser lykkes, er det avgjørende at oppdragsgiveren selv vet hvordan slike prosesserskal videreføres etter at oppdraget er sluttført.

Systematisk arbeid med kompetanseoverføring underveis vil sikre at virksomheten selv har kunnskap om hvordan løsningene er utarbeidet og fungerer og om hvordan resultatene er skapt. Vår metode for kompetanseoverføring innebærer at Considium under hele prosessen vil samarbeide tett med virksomhetens egne medarbeidere slik at de skaffer seg praktisk og teoretisk erfaring knyttet til endringsarbeidet.

Noe av det vi kan hjelpe deg med for å sikre de økonomiske resultatene

ABC analyse

Mange tror de vet hvilke produkter eller virksomhetsområders som er lønnsomme, eller motsatt. «Activity Based Costing» er en faktabasert tilnærming, som har hjulpet mange virksomheter til å bli mer lønnsomme. Mange har blitt overrasket.

Få orden på tallene

Noen ganger er det godt å få hjelp utenfra og se ting med nye øyne når ting har kjørt seg fast. Det kan være mange årsaker til at det er behov for noen ekstra krefter for å sette ting på plass. Vi setter oss hurtig inn i problemstillingen og hjelper deg med å få orden på tallene. 

Sunne økonomiprosesser

God økonomistyring er som et veldrevet maskineri med prosesser som gjensidig påvirker hverandre. Vi arbeider sammen med økonomiteamet for å utvikle business controller rollen, setter opp gode regnskapsrutiner og prosesser for sunn likviditetsstyring.

«Close the gap»

Budsjetter er et beste estimat på hva vi skal levere i tiden som kommer. Det som er sikkert ar at virkeligheten ofte ser annerledes ut enn planene som ble lagt. Jo tidligere du starter med å lukke avvik desto større er sannsynligheten for at du klarer det. Vi har kompetanse og metodikk til å hjelpe deg og virksomheten din gjennom denne prosessen.

Bli kontaktet

Fyll ut skjemaet, og du hører fra oss snart.

Kontakt oss