Billingstadsletta 22
Postboks 115
N-1376 Billingstad

Coaching

Coaching er et sentralt virkemiddel og metoder for ledere, lederteamet og enkeltpersoner som har ambisjoner om å oppnå de mål de setter; for seg selv og gruppen de er medlem i. 

Considium tilbyr coaching som en kjerneaktivitet i alt utviklingsarbeid, i endringsprosesser og læring. Coaching baserer seg på den enkeltes egen praksis. Det er den daglige og praktiske arbeidsutførelse som er grunnlaget for vår måte å utøve coaching på.

Fortsatt henfaller noen økonomifunksjoner til historiearbeid, men det behøver slett ikke være sånn. En veldrevet økonomifunksjon har langt mer å tilby.

Sammenfattende er Coaching svært virksomt dersom du:

Samtalepartner

Våre konsulenter har lang erfaring med å bistå ledere, ledergrupper og enkeltpersoner som ønsker seg en samtalepartner for å oppnå suksess og finne balansen mellom eget arbeid og eget livsinnhold.

Faser i en coachingprosess:

Våre kunder har forskjellige utgangspunkt. Noen har behov for å få orden på tallene, mens andre ønsker å foredle allerede gode prosesser.

Vil du vite mer om hvordan vi jobber?

Vi er et selskap med dyktige fagpersoner med mye erfaring innenfor vårt område.

Tilnærming og arbeidsform

Etikk og verdier
Trening og eksperimentering

Det er flere fellestrekk ved arbeidsformene til en idrettscoach og en organisasjonscoach. Spesielt dreier dette seg om utvikling og endring som et resultat av trening og utprøving. Vi utarbeider treningsprogram der den/de som mottar veiledningen skal få trene på situasjoner som er uvante, kan være skremmende og ikke minst prøve ut handlinger som bryter fastlåste adferdsmønstre. Hensikten er å skaffe seg nye erfaringer og bli klokere. Trening og coaching fører ofte til gjennomgripende endringer på mange nivåer i en utviklingsprosess:

Bli kontaktet

Fyll ut skjemaet, og du hører fra oss snart.

Kontakt oss