Billingstadsletta 22
Postboks 115
N-1376 Billingstad

Lederutvikling

Vi vet at de beste resultatene nås når lederutvikling knyttes tett til deltakernes strategiske og operative hverdag, og når deltakerne er aktører og ikke passive tilhørere i sin egen læringsprosess.

Tjenester

 Typiske oppdrag kan være:

Tilnærming og arbeidsform

Vi legger vekt på at lederutvikling skal være knyttet til bedriftens forretningsmessige utfordringer og til reelle forbedringsbehov i organisasjonen. Vi vil i denne sammenheng benytte deltakernes egne hverdagsutfordringer som utgangspunkt for trening og øvelser fremfor generelle case.

Tilnærming og arbeidsform

Vi legger vekt på at lederutvikling skal være knyttet til bedriftens forretningsmessige utfordringer og til reelle forbedringsbehov i organisasjonen. Vi vil i denne sammenheng benytte deltakernes egne hverdagsutfordringer som utgangspunkt for trening og øvelser fremfor generelle case.

I hovedsak vil dette omhandle:

Vil du vite mer om hvordan vi jobber?

Vi er et selskap med dyktige fagpersoner med mye erfaring innenfor vårt område.

Lederutviklingsprogram

Vårt grunnleggende prinsipp er at deltakere i et lederutviklingsprogram i hovedsak skal kunne trene på egen arena, dvs. i egen arbeidssituasjon. Fellessamlingene i et slikt program vil utgjøre et ”testlaboratorium” for egen lederadferd.

Vi benytter varierte læringsmetoder og -prinsipper, og vi vil skifte mellom bruk av rolletrening, observasjon, tilbakemelding og erfaringsutveksling som videre vil belyses med relevant ledelsesteori. Vår metodikk innebærer at ledere trener i en åpen og støttende dialog på tvers av avdelinger og nivåer.

Som en rød tråd i alle læringsprosesser benytter vi et element av resultatledelse. Dette innebærer at den enkelte leder utarbeider personlige utviklings- og resultatmål, og deretter gjennomføres det løpende resultatsikring av disse. Målene vil være direkte relatert til egen rolle og eget resultatansvar.

Vårt teoretiske fundament er beskrevet i boken “Resultatledelse i teori og praksis” av John Erik Stenberg (Considium, Asker 2013).

Lederveiledning (Coaching)

Hensikten med lederveiledning er å skape en arena for å diskutere både faglige og mer personlige problemstillinger som leder innen en trygg, men samtidig utfordrende ramme.

Coaching bygger på den forutsetning at oppdragsgiveren har ansvar for egen utvikling og å forberede temaer for diskusjon. Konsulentens ansvar er på bakgrunn av dette å identifisere relevante problemstillinger og å bidra til at disse bearbeides slik at de kan håndteres på en forsvarlig og effektiv måte.

Veiledningssamtalene vil normalt utdype følgende temaer:

Bli kontaktet

Fyll ut skjemaet, og du hører fra oss snart.

Kontakt oss