Billingstadsletta 22
Postboks 115
N-1376 Billingstad

Ledelse uten personalansvar

På kurset vil du få innføring i rollen og hva du skal gjøre for å oppnå tillit og respekt i organisasjonen og lykkes med å få folk med mot felles mål. Kurset er praktisk rettet med noe teori, diskusjoner, caser og eksempler.

Tid

Sted

Målgruppe

Pris

Lederrollen uten personalansvar er en lederrolle! Men det hersker ofte usikkerhet i organisasjonen i hvilken grad denne rollen egentlig er en lederrolle eller ikke. Kanskje er du selv også i tvil om rollens posisjon.  På kurset vil du få innføring i rollen og hva du skal gjøre for å oppnå tillit og respekt i organisasjonen og lykkes med å få folk med mot felles mål.
Kurset er praktisk rettet med noe teori, diskusjoner, caser og eksempler.

 

Innhold 

  • Forståelse for hvordan utøve lederrollen uten personalansvar
  • Hva du må avklare internt i organisasjonen for å lykkes i rollen 
  • Hvordan gjennomføre vanskelige samtaler på en god måte
  • Coachende lederskap – hva er coaching og når og hvordan bruke det 
  • Hvordan sette sammen et team og skape forståelse for ulike roller
  • Hvordan kommunisere slik at du får teamet og organisasjonen med deg 
  • Hvordan gi og motta konstruktive tilbakemeldinger

Påmelding

Fyll ut skjemaet for påmelding til kurset.