Billingstadsletta 22
Postboks 115
N-1376 Billingstad

Mer faglig fra oss

Considium – et annerledes konsulentselskap

3 ledertips for håndtering av hjemmekontor og fjernledelse etter korona

6 steg for å identifisere kostnadsdrivere og skape bedre resultater for din bedrift

Vil du bli en bedre prosjektleder? Her er 5 ting du bør gjøre.

Tips til neste ledermøte – dette bør du ha på agendaen

På onsdag gikk jeg kveldstur med mannen min. Ofte blir det gode samtaler når vi går på tur. Denne gangen reflekterte vi over at det er blitt et nytt begrep i samfunnet vårt. Før og etter pandemien. Husker du da vi var på Sicilia? Ja, det var før pandemien det. Når var det vi reparerte motoren på båten? Var ikke det sommeren før pandemien, da?

Det samme har skjedd på arbeidsplassen. Hjemmekontor, teamsmøter og digitale verktøy som før pandemien var en sjeldenhet, er nå blitt en del av hverdagen til omtrent 50% av alle arbeidstakere i Norge. Hva kommer til å skje etter pandemien?

Allerede nå ser vi konturene av et arbeidsliv som trenger å sette grenser, kommunisere tydelige forventninger og på et vis stramme inn hva som skal være førende adferd i egen arbeidskultur. Overraskende nok så er det mange ledere som forundrer seg over at det er så vanskelig å få medarbeidere tilbake på jobb. Mange bedrifter har vært trege med å sette grenser og lage regler. Tør vi å si at alle må være minimum 3 dager i uken på kontoret? Hvordan skal vi håndtere de som bare vil ha hjemmekontor? Tenk om noen slutter fordi vi setter grenser? Uklare regler skaper gnisninger og kaos, både mellom medarbeidere og ulike team.

Få tilgang til webinaret: «Konflikthåndtering og våre 10 steg til løsning«. 

Det er verdt å reflektere over hvorfor 2 av verdens mest innovative teknologiselskaper faktisk har kommandert alle sine ansatte tilbake på kontoret.

Her kommer noen påstander og tips til både hva ledere og medarbeidere må ta stilling til:

1.  Lag tydelige regler for hva som gjelder på din arbeidsplass

Regler blir alltid gjenstand for diskusjon og det er alltid noen som ikke er enige i reglene som lages. Vær modig. Vær tydelig. Vit hvorfor dere lager reglene og de kan for eksempel være som følger:

  • Vi ønsker å se hverandre, relasjoner skaper kultur
  • Vi ønsker ikke et A- og B-lag. De som sitter på hjemmekontor for ofte, blir lite synlige i organisasjonen
  • Vi ønsker ikke at nyansatte ikke skal bli kjent med alle som jobber her
  • Vi ønsker å ta vare på de som ikke har et stort nettverk i privatlivet

2. Ønsker dere å skape kreativitet, innovasjon og læring? 

Da må ansatte tilbake på kontoret. Det er forsket på at det å sitte på hjemmekontor, svekker innovasjon og samarbeid (Rudi Kirkhaug, professor i lederskap og organisasjon UiT). Google og Apple har beordret alle tilbake på kontoret. Toneangivende norske ledere som med stor begeistring sa at alle kunne jobbe hvor de ville, har ikke vært fullt så tydelig på dette i det siste. Forskere har dokumentert at dersom vi skal løse komplekse arbeidsoppgaver, tenke nytt og gjennomføre endringer, så må folk møtes og samarbeide.

3. Hvor effektive er vi egentlig på hjemmekontor

Dette vet vi er en brannfakkel. Veldig mange har hevdet under pandemien at vi er så mye mer effektive på hjemmekontoret. Det kan nok hende at det er mer effektivt for enkelte arbeidsoppgaver, men vi mennesker har en tendens til å rettferdiggjøre vår egen innsats. Vi er jo så mye mer effektive når «vi slipper å bli avbrutt av kolleger», bruke tid på å frakte oss til og fra kontoret og slippe å ta på jobbtøyet.

4. Hva er egentlig best for de ansatte?

Det er ikke alltid vi vet vårt eget beste. Når det gjelder psykisk helse så har forskere funnet frem til at hjemmekontoret kan føre til forverret psykisk helse. Det er lett å bli usikker på egen rolle, det blir mer utydelig ledelse og den sosiale støtten vi ofte får på kontoret forsvinner. Jeg har også tidligere hevdet at det blir mindre likestilling av for mye hjemmekontor. Fordi kvinnelige medarbeidere oftere har hjemmekontor enn sine mannlige kolleger. De tar mer ansvar for barn og hjem og blir derfor mindre synlige på kontoret.

5. Hvordan skaper dere tillit til hverandre?

Alle mennesker liker og trenger å bli sett, både av ledere og kolleger. Tillit kan verken bestilles eller kjøpes, den må bygges over tid. Det er de små møtene, smilene, diskusjonene, feedback og tilbakemeldinger som skaper tillit mellom mennesker. Om halvparten av de ansatte alltid er på hjemmekontor lider det tillitsskapende arbeidet. Over tid svekkes organisasjonen og blir mindre konkurransedyktig.

6. Hvordan skapes egentlig resultatene?

Resultater skapes sjelden av enkeltindivider alene. Resultater skapes av individer som gjør aktiviteter og oppgaver mot et felles mål. Målet er bestemt av organisasjonen og er ofte drømmen om suksess. Ved å ikke ha en tydelig oppfattelse av hva som skaper suksess og resultater, så mister organisasjonen kraft og energi og resultatene blir mindre gode enn om vi vet hvor vi skal.

Trenger du hjelp til å rigge ditt neste ledermøte for å diskutere hvordan dere skal ta arbeidslivet tilbake til den nye normalen etter pandemien, har vi mye å bidra med.

Ta kontakt med Ingjerd Birkelund, Considium Consulting Group  birkelund@considium.no – mobil 93407072

 

 

Lurer du på noe eller ønsker du et uforpliktende møte?

Vi er et selskap med dyktige fagpersoner med mye erfaring innenfor vårt område.