Terje Sæbø

Partner

(+47) 40 40 55 66

Terje Sæbø

Terje Sæbø har mange års ledererfaring innen engineering, prosjektgjennomføring og automasjons- og styringssystemer. Han har vært kvalitetssjef og jobbet mye med kontinuerlig forbedring og standardisering.

Han har jobbet med mer enn 300 prosjektledere, og vet hva som skal til for å utvikle prosjekter og prosjektledere til suksess. Som konsulent er han ekspert på å snu prosjekter fra rødt til grønt gjennom å dreie fokus fra rapportering og over mot styring og læring for å identifisere og håndtere barrierer og muligheter.

Han bidrar til å forenkle både ledelses- og gjennomføringsprosesser i større omstillingsprosjekter slik at kunden oppnår halvering av kostnader og gjennomløpstid.

Terje Sæbø jobber helst med kunder som ønsker å la seg utfordre. Han vektlegger utvikling av samspill slik at den enkelte i tillegg til å ta ansvar for eget område også tar et kollektivt ansvar, slik at hele organisasjonen lykkes.

Kjerneområdene hans er å bidra til å forenkle og strømlinjeforme prosesser, prosjektstyring, lederstøtte, teamutvikling og innføring av resultatsikringsprosesser.

Terje Sæbø er utdannet sivilingeniør Maskin fra NTH og bedriftsøkonom og har to Master of Management programmer innen IT-ledelse og prosessledelse fra BI.

«Drivkraften er å se at team jobber sammen mot fastsatte mål for å nå resultater»