Siri Fürst

Partner/styreleder

(+47) 92 80 36 51

Siri Fürst

Siri Fürst har ledererfaring innen finans, strategi og forretningsutvikling i høykompetansebedrifter. Hun har vært administrerende direktør i børsnotert selskap, investeringsselskap og i konsulentselskap. Hun har innehatt, og har en rekke styreverv.

Fürst har ledet bedrifter gjennom børsnotering, eierskifte, fusjon og oppkjøp og oppnådd betydelige resultater gjennom omforente mål etter store endringsprosesser.

Som konsulent og rådgiver er hun opptatt av å hjelpe ledere til resultater – gjerne oppstartsbedrifter, høykompetansebedrifter og virksomheter hvor innovasjon står sentralt. Hun er nær kunden og verdiskapningen, og bistår når noen vil skape næringsvirksomhet med et godt fundament og ledelse som et konkurransefortrinn.

Hennes kjerneområder er strategi- og forretningsutvikling, styrearbeid og ledelsesprosesser som engasjerer alle til å nå omforente mål.

Siri Fürst er utdannet siviløkonom fra NHH.

«Drivkraften er å se at team jobber sammen mot fastsatte mål for å nå resultater»