Harald Meyer Ottho

Partner

(+47) 91 13 71 80

Harald Meyer Ottho

Harald Meyer Ottho har mange års toppledererfaring fra dagligvare, emballasje og mediebransjen der han har gjennomført endringsprosesser, organisk vekst og resultatforbedringer. Han har erfaring fra styrearbeid, også som styreleder i flere selskaper.

Som rådgiver har han erfaring fra bransjer som finans og forsikring, medlemsorganisasjoner, industri, teknologi, idrett og konsulentmiljøer. Han har bidratt til profesjonalisering av oppstartsbedrifter for å tåle vekst, og gjort organisatoriske grep for å gi organisasjoner bedre kundeforståelse og derved økt lønnsomhet.

Som konsulent og rådgiver analyserer han forretningsmodellene og finner forbedringer som skaper vekst og bedre lønnsomhet. Rett og slett modeller for å tjene penger.

Harald Meyer Ottho drives av å forstå kunder og deres behov og tilrettelegge for best mulig resultat. Toppledererfaring og mange år som rådgiver har gitt en ballast som gjør at han raskt forstår utfordringsbildet og kan bidra til løsninger som virker i praksis.

Kjerneområdene er forretningsutvikling, kundeorientering, resultatledelse for måloppnåelse, coaching og lederutvikling.

Han er utdannet siviløkonom, med tilleggsutdannelse fra IMD, London Business School og Tetra Pak Academy.

«De beste resultatene oppnås når målene er tydelige og kjent for alle og følges opp jevnlig av ledelsen»