Arne Martin Nytrøen

Partner/adm.dir.

+47) 93 46 39 63

Arne Martin Nytrøen

Arne Martin Nytrøen har mange års erfaring som leder i undervisningssektoren i kommune og stat, og har ledet fageksperter i gjennomføring av reformer, omstillinger og omorganisering med godt resultat og solid kvalitetsforbedring.

Som konsulent har han hjulpet kunder til å øke produksjonsresultatene. Han har bidratt til å øke lederkraft og gjennomføringsevne i en rekke ledergrupper i offentlig og privat virksomhet.

Arne Martin Nytrøen drives av å være på lag med kunden, at kunden oppnår resultater og at kunden får brukt sine egne ressurser og lærer av samarbeidet.

Kjerneområdene er resultatledelse, ledergruppeutvikling, omstilling, prosjektsikring og individuell rådgivning.

Arne Martin Nytrøen har embedseksamen i spesialpedagogikk fra Universitetet i Oslo og tilleggsutdannelse i prosjektledelse fra BI.

«Fasthet på mål og frihet på aktivitet gir gode resultater»