Billingstadsletta 22
Postboks 115
N-1376 Billingstad

Terje Sæbø

«Drivkraften er å se at team jobber sammen mot fastsatte mål for å nå resultater»

  • Ønsker du å unngå overraskelser og skape forutsigbarhet og resultatoppnåelse i prosjektene dine?
  • Har du et behov for å etablere felles kultur etter endringer, oppkjøp eller i et samhandlingsprosjekt?
  • Ønsker du å bli utfordret på etablert praksis og skape mer dynamikk og samhandling i teamet eller organisasjonen din?

Jeg vet hva som skal til for å utvikle prosjekter og prosjektledere til suksess etter å ha jobbet med mer enn 300 prosjektledere. Ofte er frykten for å feile større enn gleden ved å vinne og da reduseres handlingsrommet. I tillegg til coaching av prosjektledere og prosjekteiere, jobber jeg mye med å etablere styringsprosesser som bidrar til læring og forutsigbarhet i prosjektporteføljer og store prosjekt.

Jeg jobber med team der medlemmene kommer fra ulike kulturer, være seg selskapskulturer eller nasjonale kulturer. Mitt bidrag er å hjelpe teamet til økt dynamikk, samhandling og fremgang med utgangspunkt i et felles bilde av suksess og ønsket kultur.

Jeg er god til å lese folk og situasjoner slik at jeg forstår den virkelighet du og ditt team jobber i.  Mitt bidrag skal være relevant. Jeg er opptatt av å jobbe enkelt og praktisk og tilføre energi.

Mine områder er prosjektstyring, utvikling av samhandling og dynamikk i team, forenkle prosesser, veiledning/coaching, og innføring av resultatsikringsprosesser.

Jeg er utdannet sivilingeniør ved NTH (NTNU) og har mange års ledererfaring engineering/teknologi, prosjektgjennomføring, prosessforbedring og ledelsesutvikling.