Billingstadsletta 22
Postboks 115
N-1376 Billingstad

Terje Folge

«Drivkraften er å se at team jobber sammen mot fastsatte mål for å nå resultater»

Terje Folge er en av grunnleggerne av konsulentselskapet Considium Consulting Group AS. Han har hatt en ledende rolle i selskapet siden etableringen i 1985.  Selskapet ble Årets konsulentselskap i 2013 i en kundeinitiert kåring, og ble i 2016 vurdert som et av de selskapene som skapte mest verdi for kundene. I 2017 toppet Considium listen over de mest lønnsomme virksomhetene i Akershus.

Som konsulent har han bidratt til store resultatforbedringer og omstillinger i en rekke norske og internasjonale selskaper. Terje Folge er i tillegg personlig rådgiver for en rekke toppledere i norsk næringsliv.

Terje Folge er opptatt av å være tilstede for kundene, og drives av at bedrifter og ledere utvikler seg og oppnår konkrete resultater. Han har vært sentral i utviklingen av Resultatledelse og har lang erfaring fra resultatsikring og utvikling av ledere både i Norge og internasjonalt.

Terje Folge er utdannet fra Sjøkrigsskolen og hadde erfaring som lederutviklingsdirektør og fabrikksjef før Considium ble etablert.