Billingstadsletta 22
Postboks 115
N-1376 Billingstad

Siri Fürst

«Ledelse er å vise vei og å få alle til å gå i den retningen»

  • Ønsker du bedre samhandling og resultater i virksomheten du leder?
  • Har du tenkt på hvordan du får din ledergruppe til å ta ansvar og være motivert til å nå mål?
  • Ønsker du deg et styre som benytter sin kompetanse på måte som er mer verdiskapende?

Kombinasjonen av lang ledererfaring, en rekke styreverv og snart to tiår som rådgiver, gjør meg til en erfaren diskusjonspartner for deg. Min bakgrunn gjør meg i stand til raskt å sette meg inn i din hverdag og se forholdene med nye øyne.

Har du opplevd at styret kunne tilført mer verdi til virksomheten? Gjennom mitt arbeid som styreleder i en rekke styrer, har jeg sett at små grep kan føre til økt verdibidrag fra styrets medlemmer. Styreevaluering i form av samtaler med styremedlemmer og prosess med samlet styre, har vist seg å gi gode resultater.

Sammen med deg som leder, ditt team og ditt styre, jobber jeg med å tydeliggjøre hva du/dere ønsker å oppnå. Deretter bistår jeg med prosessveiledning og rådgivning på hvordan du skal sikre at målene nås.

Jeg bruker en praktisk, velprøvd og strukturert tilnærming for at du skal få til det du ønsker som leder. Jeg er kjent for min uformelle stil og mitt gode humør.

Ta gjerne kontakt, så kan vi snakke mer om dette.