Billingstadsletta 22
Postboks 115
N-1376 Billingstad

Sebastiano Lombardo

Jeg bistår deg som leder når du vil utfordre dominerende tenkning og forbedre etablert praksis for å skape bedre gjennomføringsevne og resultater.

Det gjør jeg gjennom skreddersydd design og ledelse av innovasjonsprosesser.  Innovasjonsledelse handler nemlig om annerledes tenkning satt i system. Som leder kan du anvende dette på strategi, forretningsutvikling, organisatoriske endringer, utvikling av nye produkter og tjenester og mye mer. 

Eksempelvis: anvendelser på optimalisering av tekniske løsninger i større industri og samferdselsprosjekter, der vi jobber i grensesnittet mellom innovasjonsledelse og ingeniørfag.

Jeg er også meget engasjert i formidling og kunnskapsoverføring om innovasjonsprosesser. Hvordan kan dere selv gjøre dette uten konsulentbistand i fremtiden?  Jeg kan skreddersy og gjennomføre opplæringsprogrammer for ledere og ingeniører som vil spesialisere seg innen innovasjonsledelse.