Billingstadsletta 22
Postboks 115
N-1376 Billingstad

Lars Ruud

Jeg er sterkt engasjert i å hjelpe ledere og team med å utvikle samarbeid, styrke gjennomføringskraft og forbedre resultater.

Hvis du kjenner deg igjen i noen av disse lederutfordringene, hjelper jeg deg gjerne:

  • Ønsker du en sparringspartner og få mer ut av lederteamet ditt?
  • Vil du fremme positiv samhandling i ditt team eller fjerne siloer?
  • Ønsker du å oppnå mer med begrensede ressurser og stramme tidsrammer?
  • Ønsker du å skape en attraktiv arbeidsplass som engasjerer og motiverer hver enkelt ansatt?
  • Ønsker du å sikre implementering og gjennomføring av deres strategi?
  • Ønsker du bistand til å mestre store endringer eller krevende markedsforhold?
  • Ønsker du mer forutsigbarhet med strukturert oppfølging av fremgang og resultater?
  • Ønsker du nye metoder og tilnærminger for å oppnå dine ledelsesmål?

 

Mer enn 20 års erfaring som leder har gitt meg verdifull innsikt og kunnskap som jeg ønsker å dele for å bidra til andres fremgang. Jeg har selv erfart hvordan riktig lederstøtte og velprøvde metoder kan styrke deg som leder, så vel som ditt team.

Som lederveileder, rådgiver og prosessfasilitator bringer jeg positivitet, energi og struktur inn i forbedrings- og utviklingsarbeidet. Jeg er opptatt av å jobbe praktisk og tett sammen med deg og ditt team, slik at dere får støtte til å løse deres faktiske utfordringer i hverdagen. Vi bruker velprøvde metoder, alltid med fokus på ditt ønskede resultat. Med meg inn i dette arbeidet har jeg flere års operativ erfaring med Considiums ledelsesprosesser.

Sammen med deg som leder, og med teamet ditt, arbeider vi med konkrete initiativ ved å være tydelige på mål, roller, ansvar, eierskap, forventninger og prioriteringer. Sentralt i dette er gode tilbakemeldingsprosesser som gir nødvendig forutsigbarhet og trygghet. Dette skaper tillit, psykologisk trygghet og resultater langt ut over det vi opprinnelig trodde!

Jeg er Sivilmarkedsfører fra BI og har lederutdanning fra Forsvaret, Stanford og Kaospilotene. Min lederbakgrunn inkluderer kommersielle markeds- og salgsroller der forretningsutvikling, prosessforbedring og prosjektgjennomføring har vært sentrale. Jeg har jobbet internasjonalt, i start-ups og store organisasjoner. Min bransjeerfaring inkluderer bil, teknologi, restaurant og media.

Ta gjerne kontakt med meg for en uforpliktende prat hvis du ønsker å utforske hvordan vi kan hjelpe deg og din organisasjon.