Billingstadsletta 22
Postboks 115
N-1376 Billingstad

Lars Graaner

«Drivkraften er å se at team jobber sammen mot fastsatte mål for å nå resultater»

Lars Graaner har jobbet med utvikling av ledere, ledelse og organisasjon i offentlig og privat virksomhet i 30 år. Han har lang erfaring med performance management-prosesser og har etablert lederutviklingsprogrammer både på grunnleggende og høyere nivå.

Lars Graaner bidrar til at ledere mestrer rollen og skaper bedre resultater. Som konsulent drives han av å se mennesker lykkes. Han jobber mye med teamutvikling, konflikthåndtering og individuell ledersparring. Han er en dyktig fasilitator når lederteam trenger å tydeliggjøre felles ambisjoner og etablere felles spilleregler, som et ledd i å skape bedre resultater.

Lars Graaner utvikler lederprogram og skreddersyr ut i fra nivå og behov, eksempelvis: Første lederjobb, lede ledere, lede forretning, fjernledelse, matriseledelse, prosjektledelse, ledelse på tvers av kultur og nasjonaliteter

Lars Graaner har utdannelse innen personaladministrasjon og offentlig administrasjon fra Høgskolen i Stavanger.