Billingstadsletta 22
Postboks 115
N-1376 Billingstad

John-Erik Stenberg

«Vi utvikler kundens egen ledelseskompetanse»

John–Erik Stenberg er seniorpartner i Considium Consulting Group as. Han var med å starte selskapet i 1985. John–Erik Stenberg var daglig leder til 1990 og senere styreformann til 1998.

Som konsulent har han arbeidet med utvikling av strategisk ledelse og resultatstyring for ledergrupper⁄lederteam i store private og offentlige virksomheter. I dag er han seniorpartner i Considium og bidrar fortsatt som rådgiver og faglig støtte.
Siden 1970–årene har han også skrevet en rekke bøker, artikler og temahefter om ledelse og utvikling av mål– og resultatstyring.