Billingstadsletta 22
Postboks 115
N-1376 Billingstad

Harald Meyer Ottho

«Du er best når du når målene dine»

Se for deg at du om et år sitter og kjenner på at året som har gått er det beste noen gang i din karriere. De viktigste tingene dere har fått til er:

  • Dere jobber tett og godt sammen i lederteamet, og spiller hverandre gode
  • Styret og eierne er fornøyd med det dere har fått til
  • Målet som ble satt for perioden er nådd, og dere har skapt god forutsigbarhet
  • Dere har tatt tak i, og bidratt til å løse de vanskelige sakene
  • Medarbeiderne er tilfredse
  • Dere har et godt ledelsessystem som alle i teamet støtter opp om

 

Dette kan jeg hjelpe deg med!

Hva skal til for å komme dit?

Vi etablerer tydelige mål som alle forstår, og skaper en kultur med tydelige verdier og kjøreregler for hvordan vi skal samarbeide. Vi bygger en plattform for tillit og samhandling, slik at alle kan bidra med sitt beste for at dere skal kunne nå mål og ambisjoner.

Da har vi også lagt grunnlaget for en enkel og tydelig ledelsesprosess der måloppnåelse er fokus, og der konstruktiv og direkte feedback er en del av måten vi jobber på og en arena der vi spiller hverandre gode og skaper forutsigbarhet i arbeidet.

Jeg er spesialist på denne typen utfordringer fordi jeg har:

  • Mange års toppledererfaring kombinert med rådgiver- og prosesskompetanse som gjør at jeg raskt forstår utfordringene og kan bidra til løsninger som virker i praksis
  • Evne til å forstå den enkeltes spesifikke utfordringer, og bruke riktig verktøy for å bidra til å løse det
  • Gode resultater med å bistå ledere og lederteam med slike prosesser de 10 siste årene
  • Høyt kvalifiserte kolleger som kan bistå med ressurser og spesialkompetanse når det behøves

 

Kontakt meg gjerne for en uforpliktende samtale, der vi kan belyse dine utfordringer som leder, og lage en plan for hva som skal til.