Billingstadsletta 22
Postboks 115
N-1376 Billingstad

Hallgjerd Osnes

«Drivkraften er å se at team jobber sammen mot fastsatte mål for å nå resultater»

Hallgjerd Osnes er en erfaren konsulent med coaching av toppledere, mellomledere og medarbeidere som sitt spesialområde.

Hun har allsidig erfaring innen ulike forvaltningsorganer, forskningsmiljøer og arbeidstakerorganisasjoner. Hun har operativ ledererfaring fra utvikling av kommunalskolen i Oslo kommune og som prosjektleder for omstillingsarbeid.

Hun har vært med på å utvikle en ny modell for forebyggende ungdomsarbeid i Oslo kommune. Hun har ledet endringsarbeid der en forvaltningsenhet gikk over til å bli en lønnsom enhet med ansvar for eget resultat. Og hun har bidratt til kompetansegivende studier i Organisasjon og ledelse for barnehagesektoren, og til utdanning i veiledningsmetodikk ved Høyskolen i Oslo.

Osnes motiveres av å se mennesker lykkes i utvikling og endring. Hun har i dag først og fremst coaching som sitt viktigste konsulentbidrag. Hun coacher toppledere, mellomledere og medarbeidere i et fortrolig rom, og jobber med organisasjonsmål, organisasjonskulturelle mål og personlige mål. Hun er opptatt av direkte, åpne og tillitsfulle relasjoner, verdighet og inkludering.

Hallgjerd Osnes er utdannet cand pilot med fagkombinasjonen krimnologi, sosiologi og pedagogikk.