Billingstadsletta 22
Postboks 115
N-1376 Billingstad

Alf Henrik Boman

«God målforankring gir fantastisk retning, kraft og energi»

Jeg er genuint opptatt av varig framgang og vekst for mennesker som ønsker å forbedre sine resultater.

  •  Har du behov for en erfaren sparringspartner eller lederveileder?
  •  Har du ønske om å utfordre eget lederskap på en positiv måte?
  •  Ønsker du å øke samarbeidet og samhandlingen i teamet eller redusere siloer?
  •  Ønsker du å skape en sunn feedback kultur?
  •  Ønsker du å skape positiv endring sammen med teamet?
  •  Ønsker du engasjerte og motiverte medarbeidere som bidrar til felles framgang?
  •  Ønsker du å utfordre et allerede høyt presterende team og nå ambisiøse mål?
  •  Har du behov for en velprøvd ledelsesprosess der vi sikrer framgang og resultater?

Da bidrar jeg gjerne!

Jeg er en rådgiver, lederveileder og prosessfasilitator som tilfører energi og struktur i forbedrings- og utviklingsprosesser. Jeg bistår individer og grupper med å nå sine mål gjennom velprøvde metoder, der utgangspunktet alltid er resultater og mål kunden ønsker.

Kombinasjonen av lang ledererfaring, forretningsforståelse sammen med innsikt og kunnskap om mennesket, gjør at jeg hurtig og effektivt kan bistå deg med dine lederutfordringer og dilemmas.

Min spesialkompetanse er å inkludere og engasjere ledere og medarbeidere slik at de forbedrer prestasjoner og øker effektiviteten. Sammen med deg som leder, og teamet, jobber vi med konkrete resultater ved å være tydelig på mål, roller, ansvar, eierskap, forventninger og prioriteringer. Sentralt i dette er gode feedbackprosesser som gir nødvendig forutsigbarhet og trygghet. Det skaper tillit, psykologisk trygghet og framgang langt ut over det vi opprinnelig trodde!

Jeg tar meg gjerne tid til en uforpliktende prat med deg.