< Tilbake til aktuelt
Aktuelt

Webinar – ‘Resultatledelse i kaossonen’

18. mars kl 1500 gjør vi det igjen, etter utallige oppfordringer! Vi viser webinaret ‘Resultatledelse i kaossonen’, live!

Har du opplevd at du har gjort gode analyser, sett helheten, forstått kundenes behov, tatt gode beslutninger og likevel ikke når målene du har satt deg? Da er du nok i kaossonen! I kaossonen er det i spenningsfeltet mellom kaos og orden læring, utvikling og forbedring skjer. Det utfordrer måten vi leder på!

Vi vil snakke mer om hvordan Resultatledelse er et effektivt virkemiddel for å mestre uforutsigbarhet og drive endringsarbeid i kaossonen: Hvordan du kan involvere interne krefter i endringer på en naturlig måte; få med deg alle! Det skaper engasjement og gjennomføringskraft, og forbedrer dine resultater.