< Tilbake til aktuelt
Aktuelt

Vi ønsker Bjarte Reve velkommen som partner i Considium

Bjarte Reve begynner i Considium fra 1. september. Reve vil som partner i Considium arbeide med kunder bl.a. innen sykehus, bioteknologi, E-helse og universitetssektoren. Han fortsetter som daglig leder i innovasjonsnettverket Nansen Neuroscience Network, et innovasjonsnettverk som kobler fremragende hjerneforskere, leger og næringsliv. Formålet er å utvikle ny diagnostikk og behandling mot hjernesykdommer som Alzheimer, MS, ALS og Parkinson.

Reve har 20 års erfaring, også som leder, fra privat og offentlig helsevesen. Han har utviklet Helseinnovatørskolen sammen med UiO, NTNU og Karolinska Institutet.

For arbeidet som leder i Oslo Cancer Cluster, ble han utnevnt som Young Global Leader av World Economic Forum. Han er i dag aktiv i WEF i deres ekspertnettverk for nevrovitenskap.

Vi gleder oss til å få Bjarte som kollega i vårt partnerskap.

Les mer om Bjarte Reve.