Ledelse - en lite forstått disiplin?

Ledelse innebærer å hjelpe ledere og medarbeidere med å disponere ressurser for å oppnå ønskede resultater. Det er mange slags ressurser…

Fusjoner som lykkes

Etablering av en tydelig prosjektledelse En fusjon mellom to eller flere organisasjonsenheter er vanligvis forankret i en selskapsledelse som…

Organisasjonsutvikling i kaossonen

Organisasjonsutvikling og menneskelige faktorer Organisasjonsutvikling ble tidligere sett på som en disiplin forankret i strategi, struktur…

Kaossonen - et mysterium for ledere?

Den gåtefulle kaossonen Ledelse handler først og fremst om mennesker og resultater. Vi trenger ledere for å engasjere og inspirere mennesker…

Fra ord til handling - innføring av Resultatledelse!

Utvikling av gode ledelsesprosesser i et foretak har alltid til hensikt å sikre en resultat-oppnåelse som er i samsvar med foretakets (eiernes)…

Hemmeligheten bak resultatsikring

Noen ledere oppnår dramatisk bedre resultater enn andre. Under forhold der mange har store problemer med å holde hodet over vannet, produserer…

Ledelsesutfordringer i sykehuset

Utvikling av ledelse og gjennomføring av omstillingstiltak i et sykehus som har så mange høyt spesialiserte kunnskapsmiljøer, byr på en…

Resultatsikring i statlig forvaltning

Siden 1980-tallet har mål- og resultatstyring vært det overordnede styringsprinsipp på og mellom alle nivåer i staten.1 Hensikten med mål-…

Ledelsesutfordringer i forvaltningen

Ledere i det offentlige forvaltningsbyråkratiet lever i et spenningsfelt mellom to forskjellige utfordringer: På den ene siden skal de bidra…

Selvledelse og selvorganisering

Både i offentlig og privat virksomhet legger ledere opp til omfattende omstillingstiltak. Dessverre blir ofte virkningen av tiltakene ikke…

Dilemmaer i ledelse

Å drive ledelse innebærer hele tiden å balansere dilemmaer, og det er denne praktiske balanseringen som gjør ledelse til en så spesiell…

Når resultatene uteblir!

Det er ikke alltid dramatiske og uforutsette endringer i en virksomhets omgivelser som gjør at resultatene uteblir. Årsaken kan rett og slett…

Resultatledelse i kaossonen

Ledere må mestre endring Overgangen fra analog til digital kommunikasjon, utvikling av internett og fremveksten av sosiale medier har for alltid…

Resultatledelse - lederrollen!

Den raske utviklingen av informasjons- og kommunikasjonsteknologi endrer dagens lederverden og påvirker den tradisjonelle lederrollen. Overgangen…

Resultatsikring - fra strategiske mål og ambisjoner til konkrete resultater!

Ledere både i private og offentlige virksomheter bruker i dag mye tid og energi på å utarbeide strategiske mål og planer, inkludert budsjetter…

Hvordan ta i mot tilbakemeldinger du er uenig i

På mange lederkurs trenes det på å gi gode tilbakemeldinger, langt sjeldnere hvordan man tar dem i mot. Det å få og håndtere en tilbakemelding…