Innlegg

< Tilbake til aktuelt
Aktuelt

Webinar 12 . juni 2019 – Lær mer om hemmelighetene bak Resultatledelse

Etter mange henvendelser setter vi webinaret opp på nytt den 12. juni kl. 09:00. Da deler vi våre erfaringer og snakker mer om hvordan skaper effektive team med psykologisk trygghet, tillit, forutsigbarhet, og ikke minst der vi våger å gi hverandre konstruktiv feedback. Når vi i tillegg er tydelige på mål, forventninger og prioriteringer, kommer resultatene, alltid. Alt dette er viktige elementer i Resultatledelse, satt inn i en helt klar ledelsesprosess. Bli med på gratis webinar og lær mer om Resultatledelse og hvordan du kan gjøre dette i din virksomhet. Velkommen!

< Tilbake til aktuelt
Aktuelt

Bli med på webinar 30. april – Inkluderende omstillingsprosess er en premiss for suksess

Lær mer om hvordan du praktisk gjennomfører en omstillingsprosess, får varig endring og suksess. Bli med på gratis webinar 30 april kl. 15:00 og lær mer om hvordan du går frem og faktisk får gjennomført den omstillingen du har bestemt deg for. I snart 35 år har Considium bistått ledere og virksomheter som ønsker å forbedre sine resultater. Nina Riibe er partner i Considium og deler sine refleksjoner, erfaringer og noen tips for å sikre effektiv gjennomføring og varig endring. Meld deg på her for å delta gratis 

Les mer om Nina Riibe

< Tilbake til aktuelt
Aktuelt

Lær mer om hemmelighetene bak Resultatledelse

Considium delte hemmeligheten om hvordan sikre konkurransekraft, gjennomføringsevne og resultater i et webinar 24. januar 2019: Considium har i snart 35 år bistått ledere og virksomheter som ønsker å forbedre sine resultater. Henrik Boman er partner i Considium og deler erfaringer om hvordan vi arbeider når vi involverer medarbeidere i å etablere mål. Vi kommer til å snakke om hvordan sikre de riktige og viktigste prioriteringene, være tydelig på forventinger og viktigheten av ansvar og eierskap. Considiums metode «Resultatledelse» gir konkurransekraft, motiverte medarbeidere og resultater, der «fasthet på mål, frihet på aktivitet» er det helt sentrale. Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon 

 

< Tilbake til aktuelt
Aktuelt

Gratis webinar 3. september 2018 – Hemmeligheten bak Resultatledelse

Ønsker du å forbedre dine resultater? Bli med på gratis webinar der vi snakker om de 7 hemmelighetene bak Resultatledelse. Vi vil snakke om hvordan vi jobber med mål, ansvar, eierskap, prioriteringer og resultater. I mer enn tre tiår har vi utviklet en metode der det sentrale er «fasthet på mål, frihet på aktivitet». Samtidig våger vi å gjøre det enkelt! Du vil få høre mer om hvordan vi arbeider med å involvere og engasjere ledere så vel som medarbeidere på veien mot målet.

 

< Tilbake til aktuelt
Aktuelt

Lær hemmelighetene bak Resultatledelse – delta på gratis webinar!

Considium inviterer til gratis webinar 15. mars kl 1500. Her deler vi 7 hemmeligheter om hvordan sikre konkurransekraft, gjennomføringsevne og resultater. Considium har i mer enn 33 år bistått ledere og virksomheter som ønsker å forbedre sine resultater. Alf Henrik Boman er partner i Considium og deler erfaringer om hvordan vi arbeider når vi involverer medarbeidere i å etablere mål, ta ansvar og eierskap. Considiums metode ‘Resultatledelse’ gir bedre resultater med motiverte og engasjerte medarbeidere, der ‘fasthet på mål, og frihet på aktivitet’ er det helt sentrale.

 

 

< Tilbake til aktuelt
Aktuelt

Delta på gratis webinar 13. september 2017 kl 1600

Considium arrangerer gratis webinar onsdag 13. september 2017 kl. 16.00. Vi deler våre erfaringer om ledelse og 7 hemmeligheter om hvordan resultatledelse sikrer konkurransekraft. Vår erfaring er at for mange ledere aktivitetsstyrer ansatte i stedet for å la sine medarbeidere bruke sin fulle innsikt, kompetanse og evner, for så å styre på resultater. Vi vil snakke om hvordan vi engasjerer og motiverer medarbeidere og utarbeider felles mål. Vi kommer også inn på hvordan «Fasthet på mål, frihet på aktivitet» er det bærende i Considiums metodikk.

< Tilbake til aktuelt
Aktuelt

Delta på gratis webinar – start 11. juni 2017 kl 2000

Hvordan sikre gjennomføringskraft og resultater – Vi deler kunnskap om hvordan du kan sikre konkurransekraft, gjennomføringsevne og resultater! Considium har i mer enn 33 år bistått ledere og virksomheter som ønsker å forbedre sine resultater. Alf Henrik Boman er partner i Considium og deler erfaringer om hvordan vi arbeider når vi involverer medarbeidere i å etablere mål, ta ansvar og eierskap. Considiums metode ‘Resultatledelse’ gir konkurransekraft, motiverte medarbeidere og resultater, der’fasthet på mål, frihet på aktivitet’ er det helt sentrale.

 

< Tilbake til aktuelt
Aktuelt

Hvordan sikre gjennomføringskraft og resultater

Se video – lengde 2.06 min

Forskning viser at så mange som 3 av 4 virksomheter har implementering av strategi som sin største utfordring, dvs. å ta strategi fra ord til handling. I filmen beskrives det på en kortfattet måte hvordan du som leder kan styre din virksomhet – i en digital hverdag – der begrepet ‘fasthet på mål og frihet på aktivitet’ er sentralt.

Considium viser hvordan ‘Resultatledelse’ som metode skaper grobunn for kreativitet og innovasjon – der tillit, respekt, åpenhet og motivasjon er bærende. Gjennom velprøvde prosesser engasjerer vi medarbeidere i å etablere mål, ta ansvar og eierskap – for så å skape resultater. Som spesialister på implementering skaper Considium reell konkurransekraft for sine kunder!