< Tilbake til aktuelt
Aktuelt, Aktuelt – forside

Ta tak – konflikter går ikke over av seg selv

Øystein Glosli er en ettertraktet ressurs når konfliktene tårner seg opp på arbeidsplassen. Der mange vegrer seg for å ta tak, er han helt sikker på en ting: Konflikter går ikke over av seg selv.

Kontakt Øystein Glosli

Etter mange år som veileder i forbindelse med konflikter og uro på arbeidsplasser, er hans råd nummer en: Ta tak.

– Det er tydelighet med innestemme, fast vennlighet og påskrudd lytteapparat som gjelder, sier han. Han minner gjerne ledere om at de har styringsrett og styringsplikt, og at ansatte har medvirkningsplikt. For å løse konflikter, må alle parter være villige til å bidra.

Det første han setter på agendaen er å beskrive situasjonen slik den er når den er løst.  – Hva er kjennetegnene på at konflikten ikke lenger er der, spør Øystein Glosli. Sammen med flere av konsulentene i Considium Consulting Group bruker han enkle, men virkningsfulle metoder for å hjelpe kundene ut av en krevende situasjon.

– De involverte må bli enige om hvilke tiltak som må settes inn for å nå fram til det ønskede fraværet av konflikt. Bli enige om 4 enkle spilleregler, råder Glosli og understreker at alle må forplikte seg personlig på å bidra.

Konflikter skal løses på lavest mulig nivå, med så få involverte som mulig og tilstrekkelig mange. Forankringen må være i nivået over i lederlinja. Det samme gjelder for tillitsvalgte og vernetjeneste når de er involvert.

Veien frem til løsning kan virke lang og krevende, men nytteverdien av en ekstern støttespiller er stor. Øystein Glosli snakker av erfaring – og han er lett å kontakte når det er behov for å diskutere problemstillinger.

 

Mer om konflikthåndtering kan leses i temahefte ‘Konsept for konflikthåndtering Sykehuset Innlandet’ skrevet av Considiums partner Hallgjerd Osnes. Ønsker du å få tilsendt dette temaheftet, ta kontakt med oss.