< Tilbake til aktuelt
Ukategorisert

Hvordan jobbe systematisk for å redusere sykefraværet i organisasjonen

Tanja Juul Rødahl er partner i Considium og er en svært erfaren og dyktig konsulent. Hun har allsidig erfaring som både leder og rådgiver og har mer enn 20 års erfaring med å bistå ledere og partene i arbeidslivet innen HMS-ledelse, sykefraværsarbeid, konflikthåndtering og organisasjons- og arbeidsmiljøutvikling.

Rødahl har spesialistkompetanse innenfor tre krevende områder:

  1. Reduksjon av sykefravær. Prosessen tilpasses virksomhetens egne utfordringer. Metodene er varierte, forskningsbaserte og velprøvde,- og de gir virksomheten ønskede resultater
  2. Utvikling av arbeidsmiljø. Forankret i virksomhetens kultur og verdigrunnlag.
  3. Rådgiver ved omorganiseringer og endringsprosesser.

Systematisk prosess for reduksjon av sykefraværet

Bakgrunn:

Fravær medfører mangelfull levering/produksjon og hindrer derfor resultatoppnåelse. I tillegg medfører det økte utgifter til for eksempel vikarer. Det gir økt belastning på de som er igjen, og kan gi misnøye og dårlig arbeidsmiljø. En ukes sykefravær koster i snitt ca kr 15 000, (Sintef basert på 2010 tall). I følge sykefraværs-kalkulatoren koster det ca kr 2600 pr dag.

Mål og effekt:

Redusert sykefravær og økt arbeidsmotivasjon

Prosessen tar utgangspunkt i virksomhetens sykefraværsutfordringer.

Metodikk: Gjennomføringen tar ca fem måneder

  1. Forberedende møte: Effekt, mål, gjennomføring. Identifisering av problemområdene, talldata.
  2. møte: Hvordan oppnå gode resultater? Kloke grep, prioritere og utvikle individuelle resultatmål.
  3. møte: Oppfølging av resultatmål. Erfaringsdeling og refleksjoner
  4. møte: Oppfølging av resultatmål. Erfaringsdeling og refleksjoner
  5. møte: Evaluering av mål og effekt. Hva har vi lært og hva er veien videre?

Veiledning legges inn i mellomperiodene ved behov.

Ta kontakt med:

Tanja Juul Rødahl – Mobil: 907 44 368 – Epost: juul.rodahl@considium.no