< Tilbake til aktuelt
Aktuelt

Kommunereformen utfordrer lederskapet

Når prosessen med utredning av mulig kommunesammenslåing starter, legges grunnlaget for at gjennomføringen og resultatet blir som ønsket.

Considiums konsulenter bistår i omstilling og etablering av veien fram til den nye kommunen. Vårt bidrag er å dyktiggjøre administrativ ledelse og interne ressurser slik at den nye kommunen får effektive ledelses-/arbeidsprosesser og godt resultat.

Vi hjelper administrative ledere med å forberede, organisere og lede gode gjennomføringsprosesser. Vi bygger vårt arbeid på følgende erkjennelser:

  1. Det er når beslutning om sammenslåing er tatt at den virkelige gjennomføringsprosessen starter.
  2. Det er en god gjennomføringsprosess som sikrer at sammenslåingen blir vellykket både kort og lang sikt.
  3. Gode ledelsesprosesser i sammenslåingsprosjektet kan være modell for videre ledelsesarbeid i den nye kommunen.

Vårt arbeid tar utgangspunkt i oppdragsgivers behov. Vi har lang erfaring med endringsprosesser fra både offentlig og privat sektor og tilbyr støtte innenfor følgende områder:

  • God internkommunikasjon i alle faser av sammenslåingsprosessen
  • Personlig lederveiledning i omstillingsarbeidet
  • Etablering av ny organisasjonsstruktur
  • Gjennomføring av sammenslåingsprosesser
  • Effektive ledelses-/arbeidsprosesser og utnyttelse av kompetanse
  • Felles lederutvikling for ledergruppene i kommuner som skal sammenslås
  • Bidra til å utarbeide og iverksette arbeidsgiverpolicy

Vi har samarbeidspartnere med utfyllende kompetanse innen jus, it-integrasjon og administrative styringssystemer.