< Tilbake til aktuelt
Aktuelt

Siri Fürst ny styreleder i Considium

Etter mange år i rollen som styreleder overlater selskapets gründer Terje Folge oppgaven til Siri Fürst.Hun har vært partner i selskapet i 13 år og har også vært administrerende direktør gjennom fem år.

Siri Fürst har lang erfaring med styrearbeid i private selskap, både som styremedlem, styreleder og rådgiver. Hun har blant annet vært styremedlem i Aker Solutions ASA, Medistim ASA, Pronova Biopharma ASA og Oras AS samt styreleder i Hagb. Kræmer AS, Røros Produkter AS og Kulinarisk Akademi AS.

Terje Folge var med å starte Considium Consulting Group sammen med Jon Erik Stenberg og Mette Rosendal i 1985 og har de siste årene vært partnerskapets styreleder. Når han nå gir stafettpinnen videre, er det i visshet over at oppgaven blir i godt ivaretatt av en av selskapets erfarne partnere. Selv fortsetter Terje Folge som partner med oppdrag for ledende aktører i norsk næringsliv.

«Jeg føler meg heldig som får være styreleder i et selskap med 20 meget kompetente rådgivere som alle bryr seg om å skape resultater sammen med sine kunder. Vi opplever at lederes hverdag stadig blir mer komplekst og mener det å forenkle ledelse, tydeliggjøre mål og retning og ikke minst sørge for at tiltak blir gjennomført, er mer aktuelt nå en noen sinne» sier Siri Fürst.

Considiums visjon «Vi våger å gjøre det enkelt» med tydelig fokus på resultat for kunden, skal fortsatt være ledestjernen i Considiums rådgivningsarbeid.