‘Vi går rett på sak med fokus på resultat’

Partnere

Considium er i dag eiet og ledet av 22 partnere med allsidig ledererfaring fra norsk næringsliv. Vi gjennomførte i fjor oppdrag for 130 forskjellige bedrifter innen privat og offentlig sektor.

Vi skal være profesjonelle rådgivere for ledere og organisasjoner som ønsker å oppnå bedre resultater og å omstille seg for å møte nye utfordringer. Dette er også noe av bakgrunnen for sammensetningen av partnerfellesskapet i Considium. Våre konsulenter har erfaring fra fagområder som strategi- og forretningsutvikling, forenkling av arbeidsprosesser, prosjektarbeid, salg og HR.

Felles for alle konsulentene er at vi leverer oppdrag relatert til resultatledelse.

Terje Ask-Henriksen

Partner

(+47) 91 15 25 55

Terje Ask–Henriksen er partner i Considium. Han har bred ledererfaring som adm.dir. for betydelige forretningsområder i børsnoterte– og private selskaper, både internasjonalt og nasjonalt. Han har ledet store endringsprosesser i vekstselskaper med mange kulturer, gjennomført store resultatforbedringer, M&A, salg av selskap, endringsprosesser i sterke teknologimiljøer og omstillingsprosesser i produksjonsbedrifter. Han har også erfaring fra styrearbeid i mange forskjellige bransjer, både internasjonalt og nasjonalt. Ask–Henriksen er utdannet ingeniør, bedriftsøkonom og har tilleggsutdannelse fra BI og IMD.
Terje Ask–Henriksens produktområder:
 • Implementering av resultatledelse og målstyring
 • Gjennomføring av strategiarbeid, snuoperasjoner, omorganiseringer, kostnadsreduksjoner og prosjektstyring
 • Rådgiving til ledere og ledergrupper
 • Styrearbeide og interimledelse
 • Oppkjøp, fusjoner og salg av bedrifter

Drivkraften er å se at team jobber sammen mot fastsatte mål for å nå resultater

Bente Aspelund

Partner/adm.avd.

(+47) 41 00 39 00

Bente Aspelund ble ansatt i Considium Consulting Group AS våren 2007. Hun er administrasjonssekretær i selskapet og har følgende ansvarsområder:
 • Regnskapsføring og fakturering
 • Kundekontakt
 • Innkjøp

Drivkraften er å se at team jobber sammen mot fastsatte mål for å nå resultater

Alf Henrik Boman

Partner

(+47) 93 03 79 99

Alf Henrik Boman er partner, bedriftsrådgiver og lederveileder i Considium.

Han har erfaring fra både offentlig og privat virksomhet, i børsnoterte selskap så vel som mindre private virksomheter. Det som driver Alf Henrik er varig vekst og framgang på mål hos de han jobber med. Han tilfører prosesser energi og struktur, evner å få alle med og har solide dokumenterbare resultater. Gjennom sitt arbeid kan han vise til økt konkurransekraft og gjennomføringsevne i virksomhetene han arbeider med. Dette har bl.a. vært gjennom vellykkede OU-prosesser, gjennomføring av solide mål- og ledelsesprosesser, ledertrening og utvikling, implementering av kontinuerlig forbedringsprosesser så vel som sikret resultatforbedringer i salg på mer enn 40 % på ett år.

Gjennom veiledning og mentoring fra Alf Henrik evner ledere og team å nå høye ambisjoner, enklere og på kortere tid. Utgangspunktet er alltid resultatet kunden ønsker å oppnå. Samtidig skjer dette med åpenhet, ærlig kommunikasjon, trygghet, tillit, respekt og engasjement.

Alf Henrik jobber til daglig med:

 • Lederveiledning
 • Teamutvikling
 • Resultatledelse
 • Organisasjons- og lederutvikling
 • Strategi- og forretningsutvikling
 • Mental trening
 • Presentasjonsteknikk
 • Foredrag

Alf Henrik har omfattende ledererfaring fra prosessindustri og grossistvirksomhet med omni-kanal ledelse, salgs- og markedsføringsledelse, e-handel og digitalisering (bl.a. Stora Enso og Staples). Han var kommersiell direktør og markedsdirektør i Staples før Considium.

Han er utdannet Bachelor fra Bedriftsøkonomisk Institutt med spesialisering i ledelse, markedsføring og internasjonalisering samt flere omfattende lederkurs fra Stockholm, Brussel og Amsterdam. Han er i tillegg utdannet coach og er sertifisert hypnoterapeut.

God målforankring gir fantastisk retning, kraft og energi

Helge Fasseland

Partner

(+47) 90 08 50 35

Helge Fasseland har vært partner i Considium siden 2005. Helge har lang og bred ledererfaring innen Energi ⁄ Olje & Gass og Treforedlingsindustri, både nasjonalt og internasjonalt. Han har hatt en rekke styreverv. Ved siden av generell ledelse har han spesielt arbeidet med Supply Chain Management, restrukturering, M&A og integrasjon.
Helges produktområder:
 • Resultatledelse
 • Omstillingsprosesser – utforming og implementering
 • Forsyningsledelse (Supply Chain Management)
 • Prosjektledelse og prosjektgjennomføring
 • Strategi– og forretningsutvikling, kjøp og salg av selskaper
 • Forhandlinger og forhandlingsledelse

Drivkraften er å se at team jobber sammen mot fastsatte mål for å nå resultater

Terje Folge

Partner

(+47) 90 67 10 00

Terje Folge er en av grunnleggerne av konsulentselskapet Considium Consulting Group AS. Han har hatt en ledende rolle i selskapet siden etableringen og er i dag styreleder for et robust selskap med 20 partnere. Selskapet ble Årets konsulentselskap i 2013 i en kundeinitiert kåring, og i 2017 toppet Considium listen over de mest lønnsomme virksomhetene i Akershus.

Som konsulent har han bidratt til konkrete store resultatforbedringer og omstillinger i flere selskaper målbart i kroner. Terje Folge er i tillegg personlig rådgiver for en rekke toppledere i norsk næringsliv.

Han er tilstede for kundene 24/7 365 dager i året, og han drives av at bedrifter og ledere utvikler seg og oppnår målbare og konkrete resultater.
Hans kjerneområde er resultatsikring både i Norge og internasjonalt, og utvikling av ledere i praksis.

Terje Folge har vært fabrikksjef og lederutviklingsdirektør, og har utdanning fra Sjøkrigsskolen.

Drivkraften er å se at team jobber sammen mot fastsatte mål for å nå resultater

Siri Fürst

Partner/styreleder

(+47) 92 80 36 51

Siri Fürst har ledererfaring innen finans, strategi og forretningsutvikling i høykompetansebedrifter. Hun har vært administrerende direktør i børsnotert selskap, investeringsselskap og i konsulentselskap. Hun har innehatt, og har en rekke styreverv.

Fürst har ledet bedrifter gjennom børsnotering, eierskifte, fusjon og oppkjøp og oppnådd betydelige resultater gjennom omforente mål etter store endringsprosesser.

Som konsulent og rådgiver er hun opptatt av å hjelpe ledere til resultater – gjerne oppstartsbedrifter, høykompetansebedrifter og virksomheter hvor innovasjon står sentralt. Hun er nær kunden og verdiskapningen, og bistår når noen vil skape næringsvirksomhet med et godt fundament og ledelse som et konkurransefortrinn.

Hennes kjerneområder er strategi- og forretningsutvikling, styrearbeid og ledelsesprosesser som engasjerer alle til å nå omforente mål.

Siri Fürst er utdannet siviløkonom fra NHH.

Drivkraften er å se at team jobber sammen mot fastsatte mål for å nå resultater

Øystein Glosli

Partner

(+47) 95 99 91 55

Øystein Glosli er partner i Considium. Som leder i ulike organisasjoner gjennom nærmere 20 år, har han lang erfaring fra ledelse og utvikling av organisasjoner, blant annet som generalsekretær i Kirkens SOS. Han har jobbet som konsulent siden 2000. Øystein Glosli har jobbet med større og mindre nedbemanningsprosesser og outplacement, leder– og ledelsesutvikling og coaching⁄veiledning både i offentlig og privat sektor.
Øystein Glosli tar i hovedsak oppdrag innenfor følgende produktområder:
 • Omstilling og nedbemanning
 • Outplacement
 • Lederveiledning⁄coaching
 • Lederutvikling
 • Resultatledelse
 • Konflikthåndtering

Drivkraften er å se at team jobber sammen mot fastsatte mål for å nå resultater

Lars Graaner

Partner

(+47) 92 06 00 13

Lars Graaner er partner i Considium. Han har 25 års erfaring med lederstøtte og lederutvikling fra en større internasjonal høyteknologi virksomhet. Lars har også erfaring fra offentlig sektor.

Lars produktområder er:

Lederveiledning – individuell veiledning for å:

 • Bli mer tydelig, trygg og effektiv i lederrollen
 • Bygge og utvikle eget lederteam
 • Sikre at mål er forstått og forankret
 • Sikre at resultat nås.
 • Implementere resultatledelse som ledelseskultur
 • Håndtering av kulturforskjeller

Ledertrening/lederopplæring:

 • Utvikle lederprogram, skreddersy disse ut i fra nivå og behov (Eksempel: første lederjobb, lede ledere, lede forretning, fjernledelse, matriseledelse, prosjektledelse, ledelse på tvers av kultur og nasjonaliteter )
 • Resultatsikring av lederopplæring
 • Talent utvikling- og program

Performance management for ledere:

 • Utvikling og implementering av prosess, støtte- og oppfølgingsmetodikk
 • Resultatsikring

Konfliktløsning – kartlegge ståsted og bygge broer:

 • Mellom individer
 • Mellom- og internt i team

Drivkraften er å se at team jobber sammen mot fastsatte mål for å nå resultater

Ulf Hansteen

Partner

(+47) 90 17 65 66

Ulf Hansteen har vært partner i Considium siden 1991. Ulf har bred erfaring i å hjelpe kundene sine til resultatforbedring ⁄ omstilling innen industri, sykehus og offentlig virksomhet.

Ulfs viktigste virkemidler i sitt arbeid:
 • Strategiprosesser i lederteam
 • Resultatforbedringer i forretnings– og arbeidsprosser på tvers i organisasjonen
 • Involvering av mange medarbeidere i forbedringsprosesser
 • Resultatledelse

Drivkraften er å se at team jobber sammen mot fastsatte mål for å nå resultater

Vivi-Ann Hilde

Partner

(+47) 95 97 97 57

Vivi–Ann Hilde er partner i Considium. Hun er utdannet siviløkonom fra NHH og har lang erfaring fra merkevare- og konsulentbransjen hvor hun har hatt lederstillinger i selskaper som Orkla, Procordia, Macks Bryggeri og PricewaterhouseCoopers.

Vivi-Ann leverer prosesser, kurs og foredrag. Hun er utdannet NLP Master Practitioner coach, sertifisert MBTI-konsulent og har erfaring fra styrearbeid.

Vivi–Anns produktområder:

 • Salgssikring
  • Salg og salgsledelse
  • Key Account Management
  • Forhandlingsteknikk
 • Lederutvikling
 • Implementering av resultatledelse og målstyring
 • Coaching og rådgivning av ledere og ledergrupper
 • Strategi og forretningsutvikling

Salgssikring bidrar til bedre resultater ved at alle trekker i samme retning.

Morten Jacobsen

Partner

(+47) 90 72 67 40

Morten Jacobsen har vært partner i Considium siden 2003. Han har lang og bred erfaring fra HR– og personalområdet fra både offentlig og privat virksomhet.
Morten Jacobsens produktområder er:
 • Resultatledelse – implementering i lederteam og øvrig organisasjon
 • Omstillingsprosesser – utforming og gjennomføring
 • Karriereomstilling – karriereveiledning
 • Lederutvikling – generell ledelse, innføring og opplæring i medarbeidersamtaler, rekrutterings– og intervjuteknikk, konfliktløsning
 • Rekrutterinig – utforming av bedriftens rekrutteringsprosess samt gjennomføring av enkeltstående rekrutteringsoppdrag
 • Konfliktløsning
 • Presentasjonsteknikk
 • HR–leder⁄støtte en eller flere dager per uke

Drivkraften er å se at team jobber sammen mot fastsatte mål for å nå resultater

Sigurd Lae

Partner

(+47) 90 17 55 41

Sigurd Lae har ledererfaring fra bank og finans og konsulenterfaring fra en rekke større organisasjonsutviklingsprosjekter i norsk næringsliv.

Som leder og konsulent har han sørget for sterkere involvering av mellomledere og ansvarliggjøring av disse, skapt bedre forståelse for strategi og prioriteringer og bygget sterke bedriftskulturer med god samhandling på tvers av avdelinger og geografi. Han har både bidratt til å skape økonomiske resultater som er godt over budsjett og forventninger, og til vesentlig bedre leveringspresisjon.

Sigurd Lae er lederveileder for mange ledere på ulike nivåer og i ulike bransjer. Som konsulent er han en god relasjonsbygger og en lojal støttespiller med en egen evne til å veilede kunder gjennom å utfordre eksisterende praksis.

Sigurd Lae drives først og fremst av opplevelsen av at kunden lykkes. Han hjelper kunden til å få oversikt i en «kaotisk» hverdag og å se det store bildet. Han er med på å sikre at gode ideer gjennomføres og at reelle resultatforbedringer oppnås. Han bidrar med forretningsforståelse og evne til å oversette teori til praktisk handling.

Kjerneområdene er resultatledelse, strategiutvikling, omstillingsprosesser, organisasjonsendringer og lederveiledning.

Sigurd Lae har en Master of Business and Marketing fra Handelsakademiet.

‘Forpliktelse på resultat og frihet på aktivitet’ krever at ledere gir medarbeiderne rom for å bidra og utvikle seg.

Arne Martin Nytrøen

Partner/adm.dir.

(+47) 93 46 39 63

Arne Martin Nytrøen har mange års erfaring som leder i undervisningssektoren i kommune og stat, og har ledet fageksperter i gjennomføring av reformer, omstillinger og omorganisering med godt resultat og solid kvalitetsforbedring.

Som konsulent har han hjulpet kunder til å øke produksjonsresultatene. Han har bidratt til å øke lederkraft og gjennomføringsevne i en rekke ledergrupper i offentlig og privat virksomhet.

Arne Martin Nytrøen drives av å være på lag med kunden, at kunden oppnår resultater og at kunden får brukt sine egne ressurser og lærer av samarbeidet.

Kjerneområdene er resultatledelse, ledergruppeutvikling, omstilling, prosjektsikring og individuell rådgivning.

Arne Martin Nytrøen har embedseksamen i spesialpedagogikk fra Universitetet i Oslo og tilleggsutdannelse i prosjektledelse fra BI.

Fasthet på mål og frihet på aktivitet gir gode resultater.

Hallgjerd Osnes

Partner

(+47) 90 12 19 42

Hallgjerd Osnes har vært partner i Considium siden 1994. Hun har bred yrkeserfaring som leder, opplæringsleder, prosjektleder for omstilling og internkonsulent knyttet til implementering av målstyring og lederprogrammer innen offentlig og privat sektor.
Produktområder:
 • Resultatledelse som ledelsesprosess, opplæring og implementering
 • Omstillingsprosesser – utforming og gjennomføring
 • Ledelsesutvikling, design og implementering av læringsprosesser og program
 • Coaching av lederteam og enkeltledere, samt personlig coading
 • Prosessveileder og tilrettelegger ved storgruppemøter
 • HR–partner ved utvikling av arbeidsmiljø og konflikthåndtering. Omfatter kartlegging, analyse og veiledning

Drivkraften er å se at team jobber sammen mot fastsatte mål for å nå resultater

Harald Meyer Ottho

Partner

(+47) 91 13 71 80

Harald Meyer Ottho har mange års toppledererfaring fra dagligvare, emballasje og mediebransjen der han har gjennomført endringsprosesser, organisk vekst og resultatforbedringer. Han har erfaring fra styrearbeid, også som styreleder i flere selskaper.

Som rådgiver har han erfaring fra bransjer som finans og forsikring, medlemsorganisasjoner, industri, teknologi, idrett og konsulentmiljøer. Han har bidratt til profesjonalisering av oppstartsbedrifter for å tåle vekst, og gjort organisatoriske grep for å gi organisasjoner bedre kundeforståelse og derved økt lønnsomhet.

Som konsulent og rådgiver analyserer han forretningsmodellene og finner forbedringer som skaper vekst og bedre lønnsomhet. Rett og slett modeller for å tjene penger.

Harald Meyer Ottho drives av å forstå kunder og deres behov og tilrettelegge for best mulig resultat. Toppledererfaring og mange år som rådgiver har gitt en ballast som gjør at han raskt forstår utfordringsbildet og kan bidra til løsninger som virker i praksis.

Kjerneområdene er forretningsutvikling, kundeorientering, resultatledelse for måloppnåelse, coaching og lederutvikling.

Han er utdannet siviløkonom, med tilleggsutdannelse fra IMD, London Business School og Tetra Pak Academy.

   «De beste resultatene oppnås når målene er tydelige og kjent for alle og følges opp jevnlig av ledelsen».

   Frode Pedersen

   Partner

   (+47) 90 63 88 51

   Frode Pedersen (Master of Science) har siden 1997 vært partner i Considium. Han var tidligere ansatt i Statoil (1980–1988) hvor han inngikk i Statoils prosjektlederteam på Gullfaks A og C prosjektene. Han var ansatt i ABB fra 1988 hvor han jobbet med ABBs forbedringsprogram ‘Kunder i Fokus’ med spesiell fokus på ingeniør– og utviklingsarbeid. Han har jobbet internasjonalt med resultatledelse og omstillingsprosjekter innenfor programvare–, ingeniør– og utviklingsorganisasjoner, samt for grossist– og distribusjonsselskaper.

   Drivkraften er å se at team jobber sammen mot fastsatte mål for å nå resultater

   Bjarte Reve

   Partner

   (+47) 97 10 95 85

   Bjarte Reve er partner i Considium fra 1. september. Han fortsetter som daglig leder i innovasjonsnettverket Nansen Neuroscience Network. Som partner i Considium vil Reve arbeide med kunder innen bla sykehus, bioteknologi, E-helse og universitetssektoren.

   Reve har 20 års erfaring fra privat og offentlig helsevesen og har hatt lederrroller i legemiddelselskap, Apotek1, Helse Sør RHF, Ernst & Young, Oslo Cancer Cluster og Akershus Universitetssykehus. Han har siden 2015 vært daglig leder for Nansen Neuroscience Network, et innovasjonsnettverk som kobler fremragende hjerneforskere, leger og næringsliv. Formålet er å utvikle ny diagnostikk og behandling mot hjernesykdommer som Alzheimer, MS, ALS og Parkinson.

   Reve har utviklet Helseinnovatørskolen sammen med UiO, NTNU og Karolinska Institutet.

   For arbeidet som leder for Oslo Cancer Cluster ble han utnevnt som Young Global Leader av World Economic Forum. Han er i dag aktiv i WEF i deres ekspertnettverk for nevrovitenskap.

   Bjarte Reve hjelper kunder som ønsker å

   • forbedre sin markedsposisjon i helsesektoren
   • bli tydelig på de resultater som skal oppnås, og gjennom gode ledelsesprosesser gir medarbeiderne frihet til å nå målene
   • forbedre kvaliteten på sine tjenester gjennom å forstå brukernes behov
   • forstå de politiske rammebetingelsene
   • kommunisere effektivt om sine produkter til målgruppen
   • få økt innovasjon/nye produkter ut av sin forskning

   Drivkraften er å se at team jobber sammen mot fastsatte mål for å nå resultater

   Mette Rosendal

   Partner/adm.sjef

   (+47) 90 11 57 68

   Mette Rosendal er partner og administrativ leder i Considium. Hun var med å starte selskapet i 1985.
   Ansvarsområder:
   • Økonomistyring og administrasjon av selskapet
   • Markedsføring
   • Kundekontakt
   • Rekruttering av nye partnere

   Drivkraften er å se at team jobber sammen mot fastsatte mål for å nå resultater

   Tanja Juul Rødahl

   Partner

   (+47) 90 74 43 68

   Tanja Juul Rødahl har jobbet som leder, arbeidsgiverrepresentant og hovedtillitsvalgt, og har mange års erfaring innen HMS-ledelse og organisasjons- og arbeidsmiljøutvikling.

   Som rådgiver, coach og prosessleder er hun god til å få grupper til å fungere sammen. Gjennom involvering og medvirkning fra de ansatte, skapes det klima for økt trivsel og motivasjon – med helsefremming og redusert sykefravær som resultat.

   Hennes kjerneområde som konsulent er skreddersydde lederutviklingsprosesser for ledere som ønsker å utvikle relasjonelt mot, forebygge konflikter og håndtere utfordringer når de oppstår.

   Juul Rødahl jobber med omstillinger og endringer i organisasjoner. Hun gjennomfører kartlegginger og oppfølging av det psykososiale arbeidsmiljøet i etterkant, og gir råd og veiledning til lederne. Hun holder kurs, foredrag og gir støtte og rådgivning til ledere.

   Juul Rødahl har gjennomført Master of management program i Samspill og ledelse på BI, har utdanning i omstilling og forhandlinger fra høyskolen på Lillehammer. Hun har studert sosialpedagogikk med hovedvekt på læring i organisasjoner, har coaching- og LØFT sertifisering, og opplæring i mekling.

   ‘Vi utvikler kundens egen ledelses-

   kompetanse’

   John-Erik Stenberg

   Seniorpartner

   (+47) 90 78 12 72

   John–Erik Stenberg er seniorpartner i Considium Consulting Group as. Han var med å starte selskapet i 1985. John–Erik Stenberg var daglig leder til 1990 og senere styreformann til 1998.
   Som konsulent har han arbeidet med utvikling av strategisk ledelse og resultatstyring for ledergrupper⁄lederteam i store private og offentlige virksomheter. I dag er han seniorpartner i Considium og bidrar fortsatt som rådgiver og faglig støtte.
   Siden 1970–årene har han også skrevet en rekke bøker, artikler og temahefter om ledelse og utvikling av mål– og resultatstyring.

   ‘Vi utvikler kundens egen ledelses-

   kompetanse’

   Karen Johanne Strømstad

   Partner

   (+47) 95 23 65 61

   Karen Johanne Strømstad er partner i Considium. Med bakgrunn både som leder og kommunikasjonsansvarlig i Telenor, Opplysningen 1881 og Norges speiderforbund har hun bred erfaring med endringsprosesser, organisasjonsutvikling og operasjonalisering av visjon, strategi og mål gjennom resultatledelse. Hun har lang erfaring innen verdibasert ledelse og hvordan få frem det beste i den enkelte og teamet. Hun har også erfaring i praktisk og strategisk kommunikasjonsarbeid.
   Karen Johanne Strømstad tar i hovedsak oppdrag innenfor følgende produktområder:
   • Organisasjonsutvikling
   • Resultatledelse
   • Endringsprosesser
   • Lederveiledning
   • Prosjektsikring
   • Kommunikasjon
   • Strategiprosesser

   ‘Næringsliv, offentlig forvaltning eller frivillige organisasjoner – ledelse handler om mennesker som skaper resultater sammen’

   Terje Sæbø

   Partner

   (+47) 40 40 55 66

   Terje Sæbø har mange års ledererfaring innen engineering, prosjektgjennomføring og automasjons- og styringssystemer. Han har vært kvalitetssjef og jobbet mye med kontinuerlig forbedring og standardisering.

   Han har jobbet med mer enn 300 prosjektledere, og vet hva som skal til for å utvikle prosjekter og prosjektledere til suksess. Som konsulent er han ekspert på å snu prosjekter fra rødt til grønt gjennom å dreie fokus fra rapportering og over mot styring og læring for å identifisere og håndtere barrierer og muligheter.

   Han bidrar til å forenkle både ledelses- og gjennomføringsprosesser i større omstillingsprosjekter slik at kunden oppnår halvering av kostnader og gjennomløpstid.

   Terje Sæbø jobber helst med kunder som ønsker å la seg utfordre. Han vektlegger utvikling av samspill slik at den enkelte i tillegg til å ta ansvar for eget område også tar et kollektivt ansvar, slik at hele organisasjonen lykkes.

   Kjerneområdene hans er å bidra til å forenkle og strømlinjeforme prosesser, prosjektstyring, lederstøtte, teamutvikling og innføring av resultatsikringsprosesser.

   Terje Sæbø er utdannet sivilingeniør Maskin fra NTH og bedriftsøkonom og har to Master of Management programmer innen IT-ledelse og prosessledelse fra BI.

   Drivkraften er å se at team jobber sammen mot fastsatte mål for å nå resultater

   Vibecke Hverven

   Partner

   (+47) 97 53 03 72

   Vibecke Hverven har 20 års ledererfaring hvorav 12 år som toppleder. Hun har vært administrerende direktør i det børsnoterte selskapet SWECO i Norge, og har ledererfaring fra blant annet Statkraft engineering, DNV GL Energy og OBOS Prosjekt. Hverven har hatt og har en rekke ulike styreverv både i oppstartselskap, stiftelser, foreninger og større, etablerte selskap.

   I hennes tid som leder har de prosjektorienterte selskapene oppnådd betydelig økt lønnsomhet. Forretningsutvikling og innovasjon har bidratt til styrket merkevare. Hun har vært med på å gjennomføre over 20 oppkjøps- og integreringsprosesser, og bidratt til sterk organisk vekst.

   For Vibecke Hverven innebærer godt lederskap å vise retning, ta styringen og få folk med seg. Som leder var hun opptatt av direkte og åpne relasjoner basert på verdighet og tillit. Hun vektla utvikling av samspill slik at den enkelte i tillegg til å ta ansvar for eget område, tok et kollektivt ansvar for teamet, prosjektet eller selskapet.

   Som konsulent er hun opptatt av å bidra til et handlingsrom som skaper engasjement og drivkraft. Hun ser effekten av fasthet på mål og frihet på aktivitet.

   Hun bistår ledere med å skape en initiativtakende organisasjon som tenker nytt, utvikler nye tjenester og nye løsninger. Og hun deler gjerne sine erfaringer med å gjøre selskap mer omstillingsdyktige og robuste gjennom å identifisere og gripe muligheter.

   Vibecke Hvervens kjerneområder er:

   • Lederutvikling og teamutvikling
   • Virksomhetsstyring
   • Innovativ forretningsutvikling
   • Endringsledelse og omstillingsprosesser
   • Oppkjøp, salg og integrering av tjenesteorienterte virksomheter
   • Styrekonsultering

   Vibecke Hverven er utdannet sivilingeniør bygg fra NTH og har utdannelse innen lederskap, strategi-implementering, endringsledelse, teamutvikling, innovasjonsmetoder, medarbeiderskap, personlighets- og styrekompetanse.

   Resultater sikres ved å gripe muligheter med målrettet gjennomføringskraft