Vi fremmer forpliktelse på resultat og frihet på aktivitet

Kort om oss

Om Considium

Siden oppstarten i 1985 har vi alltid hatt oppdragsgivers behov som ledestjerne i våre oppdrag.  Våre kunder vil møte erfarne rådgivere med omfattende ledererfaring fra private og offentlige virksomheter.

«Vi våger å gjøre det enkelt»

Ledere opererer i en kompleks verden. Vår erfaring er at enkle metoder og virkemidler sammen med engasjement og involvering er den beste måten å håndtere kompleksitet på.

Kjernen i vår rådgivning er å hjelpe kunden til å bli tydelig og konkret på de resultater som skal oppnås, og gjennom gode ledelsesprosesser tilfører vi kunden energi og øker kundens evne til å lykkes.  En grunnleggende premiss ligger i erkjennelsen av og respekten for at mennesker er forskjellige og at veien til målet må avspeile denne forskjelligheten.

I vårt samarbeid med kunden utvikler vi kundens egen kompetanse, og vi bygger maksimalt på kundens egne ressurser for å oppnå resultater
«Forpliktelse på resultat og frihet på aktivitet» krever at ledere blir tydeligere på mål, evner å prioritere og gir medarbeiderne rom for å bidra og utvikle seg

I Considium har vi en klar filosofi i forhold til ledelse; når mål er satt og akseptert og verdier og spilleregler er på plass, må lederen ha frihet og handlingsrom for å yte sitt beste!

«Forpliktelse på resultat og frihet på aktivitet» krever at ledere blir tydeligere på mål, evner å prioritere og gir medarbeiderne rom for å bidra og utvikle seg.

Den tradisjonelle måten å drive ledelse på har vært forpliktelse på – og kontroll av – aktiviteter. Vi tenker på en helt annen måte og fokuserer på at forpliktelse på resultat vil skape en vinnerkultur som  utløser initiativ og vilje til å ta et helhetlig ansvar.

Considiums særpreg

Considium er et verdistyrt selskap der alle ansatte, uavhengig av funksjon eller omsetning, er likeverdige partnere. Considium har ikke andre eiere enn oss som er ansatt i selskapet.

Considium kjennetegnes først og fremst ved at konsulentene har bred erfaring, tør bruke enkle virkemidler og har et overordnet fokus på resultater oppnådd gjennom bruk av kundens egne ressurser.

  • Vi går rett på sak med fokus på resultat
  • Vi bruker enkle og praktiske metoder
  • Vi skaper forandring gjennom personlig forpliktelse
  • Vi utvikler og bruker kundens egne ressurser

Kåret til Årets konsulent-selskap 2013!
Les juryens begrunnelse

Considiums visjon er at vi skal våge å gjøre det enkelt. Vi skiller oss fra andre aktører ved at vi går rett på sak med fokus på resultat og bruker enkle og praktiske metoder. Våre rådgivere utvikler og bruker kundens egne ressurser for å oppnå resultater.

Juryens begrunnelse:

Considium Consulting Group har siden starten i 1985 vært en drivende kraft for bruk av enkle konsulentvirkemidler og har et overordnet fokus på resultater oppnådd gjennom involvering av kundens egne ressurser. Selskapets faglige fundament er solid og oppsummeres i boken ‘Resultatledelse i teori og praksis!’ ført i pennen av grunnlegger John-Erik Stenberg.

I sitt arbeid med Norsk Gjenvinning skulle Considium sørge for gjennomføringskraft i forbindelse med den omstilling konsernet er inne i. Utgangspunktet var å samle konsernets mange divisjoner under en felles kultur og iverksette tiltak for raskt å få frem en adferd som fremmer lagånd, ser fremover og fokuserer på resultatet. Konsulentenes arbeid har medført en omfattende og ønsket adferd som fremmer lagånd, ser fremover og fokuserer på resultatet. Konsulentenes arbeid har medført en omfattende og ønsket adferdsendring i alle ledergrupper som har tatt i bruk selskapets metodikk for resutlatledelse. Det vektlegges at en tett oppfølging av interne ressurser har sikret resultater, fremmet lagånd og et ønske om å hjelpe hverandre.

Nøkkelinformasjon

1985

Selskapet ble etablert som egen enhet i EB-konsernet under navnet EB Management Consultants.

1990

Selskapet endret navn til Considium Consulting Group AS og 100% av selskapet ble kjøpt av de ansatte

2010

Considium omsatte for 35 mill. fordelt på 130 kunder innen privat og offentlig sektor

2013

Considium ble kåret til Årets konsulentselskap

2016

Verdiskapning hos kunden - Considium blant de tre beste innen Management Consulting

2017

Considium er kåret til mest lønnsomme bedrift i Akershus av Dagens Næringsliv og Bisnode.

2018

Considium er i dag eiet og ledet av 22 partnere med allsidig ledererfaring fra norsk næringsliv.