< Tilbake til aktuelt
Aktuelt

Hvordan tenke kreativt og utvikle nye tjenester!

Å komme opp med en idè er enkelt nok, å komme opp med den gode idèen på rett tid er krevende. Da ligger det gjerne metodisk arbeid bak. De vellykkede idèer og satsninger vi leser om, eller selv benytter, har vært igjennom ulike konkrete faser før  vi møter på tjenesten eller produktet.

Flere av verdens mest fremtidsrettede virksomheter bruker designtenkning som utviklingsverktøy og konkretiserer nettopp disse fasene. Kunden og definering av de virkelige brukerrelaterte behov er selve fundamentet som skaper kreative og gode løsninger. Designtenkning er et slikt metodisk verktøy, basert på stegvise faser slik at nye innovative idèer skapes og implementeres. Dette metodiske verktøyet sørger for at kunden involveres i prosessen hvor de brukerrelaterte behov konkretiseres, at dette senere valideres i en forretningsmodell som igjen er forankret i en lanseringsplan.

Les hele artikkelen

Vibecke Hverven har skrevet artikkelen.