< Tilbake til aktuelt
Aktuelt, Aktuelt – forside

Ledelse i krisetider

av Lars Graaner, partner og rådgiver i Considium.

Vi opplever at mange ledere nå står overfor en akuttsituasjon med mange usikre problemstillinger som skal løses raskt og med mange involverte. Fysiske møter er ikke lenger mulig. Dette er en helt ny situasjon som de færreste har erfart tidligere.  Ordinære styrings-og beslutningsprosesser utfordres når en må gjøre de innarbeidede møterutiner nettbasert. Utfordringen forsterkes når det i tillegg kreves raske og tydelige beslutninger som kan kommuniseres videre ut til det interne gjennomføringsapparatet, ut i leverandørkjeden og kanskje også til media.

Lederen strekkes i alle ender, og det blir helt nødvendig å ha fokus på det aller viktigste bidraget for å sikre planlagte leveranser samtidig som det akutte behovet for å trygge både selskapets verdier og de ansatte ve og vel ivaretas.

Dette er noe leder kun kan få til i samspill med sine ansatte. Å få til et slikt samspill når forutsetningene over natten endres, krever tydelig og fast ledelse basert på informerte og inkluderte lederteam, som igjen inkluderer sine medarbeidere på samme måte.

Ledelse i denne situasjonen krever fokus på det aller viktigste og evne til å inkludere organisasjonen nok. Tillit, trygghet og mot til å ta tydelige beslutninger i lederteamet er en forutsetning for lederskapet.

Vi vet at dette for mange oppleves som nærmest umulig å håndtere. En reagerer på impuls, og blir opptatt av å tilfredsstille ad-hoc forventninger. Behovet for fokusert og tydelig ledelse ender opp med å bli håndtering av løpende aktiviteter.

Considium har jobbet med krevende endringsprosesser i snart 30 år, og har lang erfaring i å støtte ledere, hjelpe de med å inkludere, skape trygge team og holde fokus på det som er viktigst i situasjonen – også i krisesituasjoner. Ved å være tett på lederen og lederteamet som diskusjonspartner, som hjelper og som utfordrer, kan vi bidra til fart og presisjon for beslutninger og gjennomføring i en vanskelig tid.

Vi ønsker alle å få raskest mulig normalsituasjon i næringslivet og tror at dette kan være Considium’s bidrag til å minimere risk og sikre resultater.

——————————–

Konkret er vårt bidrag at vi sparrer og hjelper deg med å planlegge, gjennomføre og holde fokus på det du ønsker ut av situasjonen og nødvendige møter.

Før møter:

Sikre at mål, din egen rolle og hva du ønsker av effekt er tydelig. Det inkluderer at vi planlegger en god agenda for gjennomføring. Det innebærer også at vi hjelper til med å få teammedlemmene forberedt og til å ha en forståelse av hva du ønsker ut av møtet.

Under møter:

Sitter med, og observerer deg og teamet i gjennomføringen av dette – og om ønsket, bidra med vår kunnskap og erfaring underveis.

Etter møter:

Umiddelbart: Evaluere i samarbeid med teamet, direkte i møtet, nødvendige straksaksjoner.

Deretter: Tilbakemelding og evaluering direkte til deg som leder hvorvidt ønsket hensikt og effekt er oppnådd, og hva som eventuelt må forbedres. Nødvendige aksjoner diskuteres både mht deg, enkeltmedlemmer i teamet og teamet som sådan. Vi avtaler særlig oppfølging av enkeltmedlemmer i teamet for å avlaste deg som leder.

Alt dette er gjennomførbart via nettbaserte møteplasser.

Vil du vite mer?

Kontakt oss!