< Tilbake til aktuelt
Aktuelt

Ledelse i en utfordrende tid

2015 har gitt oss den høyeste arbeidsledigheten på over ti år og mange ledere opplever motgang for første gang. Endringer og usikre tider er krevende for alle, både for ansatte og for ledere. Det er et faktum at kriseledelse krever mer enn medgangsledelse. Noen klarer å omstille seg, men det krever mot, både på menneskelig og organisatorisk plan.

Ledere må ha evnen til omstilling og å se nye muligheter i en verden i rask endring. Ledere som venter og håper på bedre tider uten å ta de nødvendige grep, vil mest sannsynlig ikke lykkes i jobben.

Det er krevende å være leder når pilene peker nedover, og mange forhold kan synes utenfor rekkevidde for hva man kan gjøre noe med. En komplisert situasjon og manglende bevissthet rundt ledelse, gjør at mange ledere ikke tar de enkleste, men uhyre viktige grepene, som de faktisk rår over.

Considium har erfarne rådgivere med omfattende ledererfaring fra private og offentlige virksomheter. Vi legger vekt på at lederutvikling skal være knyttet til bedriftens forretningsmessige utfordringer og til reelle forbedringsbehov i organisasjonen.

Les vår artikkel i E24 om ledelse i en utfordrende tid – Ledelse når pilene peker nedover!

Er du interessert i mer informasjon, ta kontakt med oss.