< Tilbake til aktuelt
Aktuelt kolonne 1 @en, Arkiv – Aktuelt @en

The municipal reform challenges the leadership

Når prosessen med utredning av mulig kommunesammenslåing starter, legges grunnlaget for at gjennomføringen og resultatet blir som ønsket.

Considiums konsulenter bistår i omstilling og etablering av veien fram til den nye kommunen. Vårt bidrag er å dyktiggjøre administrativ ledelse og interne ressurser slik at den nye kommunen får effektive ledelses-/arbeidsprosesser og godt resultat.