< Tilbake til aktuelt
Aktuelt

Hvordan lede uten å være sjefen?

Jeg vil gjerne hjelpe ledere til å tørre å stå i det, sier Vivi-Ann Hilde. Hun bruker mye tid på å bygge opp selvtillit og handlekraft hos ledere, prosjektledere, fagansvarlige, stedfortredere og andre som har ansvar for resultater, men ikke har personalansvar for de de skal oppnå resultater sammen med.

Vivi-Ann Hilde har et stort engasjement, og en god porsjon selvtillit. Det siste har hun hatt god nytte av gjennom mange år som fagansvarlig, som leder og som konsulent.

– Du må ta rollen, sier Hilde. Det handler om å kjenne både mandat og forventningene til resultat. Slik får du mer handlekraft og slipper å være usikker på hvordan du kan få til det du skal.

Hun har hørt det fra prosjektledere mange ganger: Jeg får ikke gjort noe med det, jeg har ikke personalansvaret. – Klart du kan bruke ledelsesverktøy selv om du ikke har personalansvaret, sier Hilde. – Er det problemer må du prate med medarbeideren din. Ikke bruke manglende personalansvar som en unnskyldning for å ikke ta samtalen.

Omorganiseringer og endringer er en del av jobbhverdagen. Mange jobber i matriseorganisasjoner, er internkonsulenter eller har fagansvar. Vivi-Ann holder kurs og veileder enkeltledere som enten er på vei inn i første ansvarsrolle men uten personalansvar, eller som har hatt personalansvar og nå står i en situasjon der de ikke lenger har dette ansvaret for medarbeiderne de skal oppnå leveranser sammen med.

– Du må være involvert i dine medarbeidere for å oppnå resultater. Og du må stille krav til medarbeidere for å lykkes med fagansvaret. Med tillit og troverdighet i rollen kan du få til dette, uten å ha det formelle personalansvaret, sier Vivi-Ann Hilde. Hun ser hvordan det hjelper kvalitetsledere som er avhengig av at rutiner etterleves, og prosjektledere som er helt avhengige av å få teamet til å trekke i samme retning.

– Det er fordeler og ulemper med alle former for organiseringer, sier Vivi-Ann Hilde. Selv kommer hun fra bransjer der omorganiseringer var en del av hverdagen.  – Vi var eksempelvis organisert etter produkt, eller geografi eller kundesegment eller fagområde. Mitt råd er: Prøv. Se om fordelene med organiseringen er større enn ulempene.

– Men er det er vanskelig å forklare organisasjonsmodellen, så er den sannsynligvis for komplisert til å virke, understreker hun.

Midt i organisasjonsbildet er menneskene. De som skal sikre at bedriften oppnår resultater. Med hjelp fra hverandre og kloke ledelsesverktøy. Her kan Vivi-Ann Hilde være til nytte. Bidra med mandatsavklaring, styrket selvtillit, konkrete målsetninger og systematisk jakt på resultater.

– Lederrollen har endret seg. Det å ha personalansvaret gir ikke lenger den autoriteten det hadde før. Det er andre ting som skaper respekt i dag, sier Vivi-Ann Hilde. – Og målet er alltid å få folkene med til et ønsket resultat.

Leder uten personalansvar

5 bud for hvordan lede uten personalansvar

Mer om Vivi-Ann Hilde