< Tilbake til aktuelt
Aktuelt

Delta på gratis webinar – start 11. juni 2017 kl 2000

Hvordan sikre gjennomføringskraft og resultater – Vi deler kunnskap om hvordan du kan sikre konkurransekraft, gjennomføringsevne og resultater! Considium har i mer enn 33 år bistått ledere og virksomheter som ønsker å forbedre sine resultater. Alf Henrik Boman er partner i Considium og deler erfaringer om hvordan vi arbeider når vi involverer medarbeidere i å etablere mål, ta ansvar og eierskap. Considiums metode ‘Resultatledelse’ gir konkurransekraft, motiverte medarbeidere og resultater, der’fasthet på mål, frihet på aktivitet’ er det helt sentrale.