< Tilbake til aktuelt
Aktuelt

Delta på gratis webinar 13. september 2017 kl 1600

Considium arrangerer gratis webinar onsdag 13. september 2017 kl. 16.00. Vi deler våre erfaringer om ledelse og 7 hemmeligheter om hvordan resultatledelse sikrer konkurransekraft. Vår erfaring er at for mange ledere aktivitetsstyrer ansatte i stedet for å la sine medarbeidere bruke sin fulle innsikt, kompetanse og evner, for så å styre på resultater. Vi vil snakke om hvordan vi engasjerer og motiverer medarbeidere og utarbeider felles mål. Vi kommer også inn på hvordan «Fasthet på mål, frihet på aktivitet» er det bærende i Considiums metodikk.