< Tilbake til aktuelt
Aktuelt kolonne 2 @en, Arkiv – Aktuelt @en

We are looking for new partners

Considium består i dag av 18 partnere . Vi har fokus på å videreutvikle Considium som en kunnskapsbedrift med sterk forretningsinnsikt og søker derfor nye partnere. Considium er et verdistyrt selskap der alle ansatte er likeverdige partnere. Den enkelte konsulent er Considiums viktigste produkt og produktutvikling skjer i hovedsak gjennom deling av kompetanse og erfaring og ved ansettelse av nye partnere. Arbeidsformen vår kjennetegnes ved bruk av enkle og praktiske metoder; rett på sak med fokus på resultat og involvering og utvikling av kundens egne ressurser for å oppnå gode resultater. Vi selger oppdrag for Considium forankret i kundens reelle behov.
< Tilbake til aktuelt
Aktuelt kolonne 1 @en, Arkiv – Aktuelt @en

The municipal reform challenges the leadership

Når prosessen med utredning av mulig kommunesammenslåing starter, legges grunnlaget for at gjennomføringen og resultatet blir som ønsket.

Considiums konsulenter bistår i omstilling og etablering av veien fram til den nye kommunen. Vårt bidrag er å dyktiggjøre administrativ ledelse og interne ressurser slik at den nye kommunen får effektive ledelses-/arbeidsprosesser og godt resultat.