< Tilbake til aktuelt
Aktuelt

Strategi er lett – gjennomføring vanskelig!

Undersøkelser viser at ledere mener at gjennomføring av strategi er den mest krevende utfordringen de sliter med. De aller fleste organisasjoner har strategien på plass, men opplever at det å få gjennomført den kan være svært vanskelig.

I artikkelen ‘Strategi er lett – gjennomføring vanskelig. Her er 5 myter som gjør det verre’ beskriver vår partner Vivi-Ann Hilde hvorfor det kan være så vanskelig og hvordan situasjonen kan håndteres. Og nettopp denne håndteringen; bistand til ledere og ledergrupper i å gjennomføre strategien, er Considiums kjernetjeneste. Dette jobber våre dyktige partnere med hos store og små kunder, private som offentlige, over hele landet.

I artikkelen som er publisert i E24, kan du lese om

 • Hvorfor gode planer og strategi ikke er nok og hvorfor man må ha fleksibilitet i forhold til planene
 • Hvorfor samhandling på tvers er avgjørende og må prioriteres og belønnes
 • Betydningen av riktig kommunikasjon
 • Toppledernes viktigste rolle i gjennomføringen

 Les artikkelen i E24

< Tilbake til aktuelt
Aktuelt

Kommunereformen utfordrer lederskapet

Når prosessen med utredning av mulig kommunesammenslåing starter, legges grunnlaget for at gjennomføringen og resultatet blir som ønsket.

Considiums konsulenter bistår i omstilling og etablering av veien fram til den nye kommunen. Vårt bidrag er å dyktiggjøre administrativ ledelse og interne ressurser slik at den nye kommunen får effektive ledelses-/arbeidsprosesser og godt resultat.

Vi hjelper administrative ledere med å forberede, organisere og lede gode gjennomføringsprosesser. Vi bygger vårt arbeid på følgende erkjennelser:

 1. Det er når beslutning om sammenslåing er tatt at den virkelige gjennomføringsprosessen starter.
 2. Det er en god gjennomføringsprosess som sikrer at sammenslåingen blir vellykket både kort og lang sikt.
 3. Gode ledelsesprosesser i sammenslåingsprosjektet kan være modell for videre ledelsesarbeid i den nye kommunen.

Vårt arbeid tar utgangspunkt i oppdragsgivers behov. Vi har lang erfaring med endringsprosesser fra både offentlig og privat sektor og tilbyr støtte innenfor følgende områder:

 • God internkommunikasjon i alle faser av sammenslåingsprosessen
 • Personlig lederveiledning i omstillingsarbeidet
 • Etablering av ny organisasjonsstruktur
 • Gjennomføring av sammenslåingsprosesser
 • Effektive ledelses-/arbeidsprosesser og utnyttelse av kompetanse
 • Felles lederutvikling for ledergruppene i kommuner som skal sammenslås
 • Bidra til å utarbeide og iverksette arbeidsgiverpolicy

Vi har samarbeidspartnere med utfyllende kompetanse innen jus, it-integrasjon og administrative styringssystemer.

< Tilbake til aktuelt
Aktuelt

Kåret til Årets konsulent-selskap 2013!

Considiums visjon er at vi skal våge å gjøre det enkelt. Vi skiller oss fra andre aktører ved at vi går rett på sak med fokus på resultat og bruker enkle og praktiske metoder. Våre rådgivere utvikler og bruker kundens egne ressurser for å oppnå resultater.

Juryens begrunnelse:

Considium Consulting Group har siden starten i 1985 vært en drivende kraft for bruk av enkle konsulentvirkemidler og har et overordnet fokus på resultater oppnådd gjennom involvering av kundens egne ressurser. Selskapets faglige fundament er solid og oppsummeres i boken ‘Resultatledelse i teori og praksis!’ ført i pennen av grunnlegger John-Erik Stenberg.

I sitt arbeid med Norsk Gjenvinning skulle Considium sørge for gjennomføringskraft i forbindelse med den omstilling konsernet er inne i. Utgangspunktet var å samle konsernets mange divisjoner under en felles kultur og iverksette tiltak for raskt å få frem en adferd som fremmer lagånd, ser fremover og fokuserer på resultatet. Konsulentenes arbeid har medført en omfattende og ønsket adferd som fremmer lagånd, ser fremover og fokuserer på resultatet. Konsulentenes arbeid har medført en omfattende og ønsket adferdsendring i alle ledergrupper som har tatt i bruk selskapets metodikk for resutlatledelse. Det vektlegges at en tett oppfølging av interne ressurser har sikret resultater, fremmet lagånd og et ønske om å hjelpe hverandre.