< Tilbake til aktuelt
Aktuelt

Hvordan ta i mot tilbakemeldinger du er uenig i

På mange lederkurs trenes det på å gi gode tilbakemeldinger, langt sjeldnere hvordan man tar dem i mot. Det å få og håndtere tilbakemeldinger vi umiddelbart opplever riktig og relevant er noe de aller fleste av oss håndterer bra. De gir også en følelse av å bli sett og verdsatt.

Å ta i mot tilbakemeldinger vi ikke er enig i, er derimot en annen sak. Det kan oppleves feil og urettferdig. Det å få en tilbakemelding som oppleves helt feil og urettferdig kan være smertefullt og frustrerende. Før eller siden treffer dette oss alle. Considiums erfaring er imidlertid at hvis du lærer deg å ta i mot tilbakemeldinger du er uenig i på en konstruktiv måte, vil du utvikle deg raskere og gjøre en bedre jobb.

Hvordan jobber Considium med dette hos våre kunder? Vil du vite mer om våre erfaringer på dette området? Ta kontakt med oss på enten telefon eller epost.

 

< Tilbake til aktuelt
Aktuelt

Delta på gratis webinar 13. september 2017 kl 1600

Considium arrangerer gratis webinar onsdag 13. september 2017 kl. 16.00. Vi deler våre erfaringer om ledelse og 7 hemmeligheter om hvordan resultatledelse sikrer konkurransekraft. Vår erfaring er at for mange ledere aktivitetsstyrer ansatte i stedet for å la sine medarbeidere bruke sin fulle innsikt, kompetanse og evner, for så å styre på resultater. Vi vil snakke om hvordan vi engasjerer og motiverer medarbeidere og utarbeider felles mål. Vi kommer også inn på hvordan «Fasthet på mål, frihet på aktivitet» er det bærende i Considiums metodikk.

< Tilbake til aktuelt
Aktuelt

Vi ønsker Bjarte Reve velkommen som partner i Considium

Bjarte Reve begynner i Considium fra 1. september. Reve vil som partner i Considium arbeide med kunder bl.a. innen sykehus, bioteknologi, E-helse og universitetssektoren. Han fortsetter som daglig leder i innovasjonsnettverket Nansen Neuroscience Network, et innovasjonsnettverk som kobler fremragende hjerneforskere, leger og næringsliv. Formålet er å utvikle ny diagnostikk og behandling mot hjernesykdommer som Alzheimer, MS, ALS og Parkinson.

Reve har 20 års erfaring, også som leder, fra privat og offentlig helsevesen. Han har utviklet Helseinnovatørskolen sammen med UiO, NTNU og Karolinska Institutet.

For arbeidet som leder i Oslo Cancer Cluster, ble han utnevnt som Young Global Leader av World Economic Forum. Han er i dag aktiv i WEF i deres ekspertnettverk for nevrovitenskap.

Vi gleder oss til å få Bjarte som kollega i vårt partnerskap.

Les mer om Bjarte Reve.

< Tilbake til aktuelt
Aktuelt

Vi ønsker Tanja Juul Rødahl velkommen som partner i Considium

Tanja Juul Rødahl har jobbet som leder, arbeidsgiverrepresentant og hovedtillitsvalgt, og har mange års erfaring innen HMS-ledelse og organisasjons- og arbeidsmiljøutvikling.

Hennes kjerneområde som konsulent er skreddersydde lederutviklingsprosesser innen kommunikasjon og konflikthåndtering, og omstillinger og endringer i organisasjoner.

Les mer om Tanja her

< Tilbake til aktuelt
Aktuelt

Delta på gratis webinar – start 11. juni 2017 kl 2000

Hvordan sikre gjennomføringskraft og resultater – Vi deler kunnskap om hvordan du kan sikre konkurransekraft, gjennomføringsevne og resultater! Considium har i mer enn 33 år bistått ledere og virksomheter som ønsker å forbedre sine resultater. Alf Henrik Boman er partner i Considium og deler erfaringer om hvordan vi arbeider når vi involverer medarbeidere i å etablere mål, ta ansvar og eierskap. Considiums metode ‘Resultatledelse’ gir konkurransekraft, motiverte medarbeidere og resultater, der’fasthet på mål, frihet på aktivitet’ er det helt sentrale.

 

< Tilbake til aktuelt
Aktuelt

Kåret til mest lønnsomme bedrift 2016

Dagens Næringsliv og Bisnode har kåret Considium til den mest lønnsomme bedriften i Akershus.  – Det beste vi vet er å hjelpe kundene våre til å nå sine mål, sier administrerende direktør Arne Martin Nytrøen.

Han og tidligere leder Siri Fürst er fornøyd med at selskapet er solid og lønnsomt, men den største entusiasmen er knyttet til kundenes resultater og de mange gode tilbakemeldingene selskapet får i forbindelse med oppdrag for mer enn 200 kunder som har et langvarig forhold til konsulentene i selskapet.

– Vi er tidligere ledere med lang erfaring som våger å gjøre det enkelt. Vi går rett på sak med fokus på målet. Vi tror det gir stor verdi for kundene våre. Vi bruker mindre ressurser enn mange av våre konkurrenter, sier Siri Fürst til Dagens Næringsliv i forbindelse med kåringen.

– Vi er gjennomføringskonsulenter, påpeker Nytrøen til Dagens Næringsliv. – Vi skriver ikke lange analyser eller rapporter, men hjelper kunden med prosesser for å nå sine mål.

– Det gjorde Considiums konsulenter ved etableringen i 1985, og det vil vi fortsette med i årene som kommer, lover Nytrøen.

< Tilbake til aktuelt
Aktuelt, Aktuelt – forside

Hvordan sikre gjennomføringskraft og resultater

Se video – lengde 2.06 min

Forskning viser at så mange som 3 av 4 virksomheter har implementering av strategi som sin største utfordring, dvs. å ta strategi fra ord til handling. I filmen beskrives det på en kortfattet måte hvordan du som leder kan styre din virksomhet – i en digital hverdag – der begrepet ‘fasthet på mål og frihet på aktivitet’ er sentralt.

Considium viser hvordan ‘Resultatledelse’ som metode skaper grobunn for kreativitet og innovasjon – der tillit, respekt, åpenhet og motivasjon er bærende. Gjennom velprøvde prosesser engasjerer vi medarbeidere i å etablere mål, ta ansvar og eierskap – for så å skape resultater. Som spesialister på implementering skaper Considium reell konkurransekraft for sine kunder!

 

< Tilbake til aktuelt
Aktuelt

Lederskifte i Considium

Arne Martin Nytrøen overtar som administrerende direktør i Considium etter Siri Fürst. Han har vært partner i selskapet siden 2006 og er genuint opptatt av å bidra til en utvikling til beste for kunder og partnere.

Siri Fürst har ledet Considium i over fem år med vekst og en 50% økning i omsetning. Hun fortsetter som partner i Considium og ønsker sin etterfølger lykke til med videre utvikling av selskapet. «Arne Martin Nytrøen er en erfaren leder og vil fortsette det gode arbeidet for våre kunder sammen med 19 kompetente Considium-partnere», poengterer hun.

«Jeg vil arbeide hardt for at kundene skal oppleve Considium som relevant i et stadig mer digitalt, virtuelt og omskiftelig nærings- og samfunnsliv», lover Arne Martin Nytrøen.

Considiums visjon «Vi våger å gjøre det enkelt» med tydelig fokus på resultat for kunden, skal fortsatt være ledestjernen i Considiums rådgivningsarbeid.

Vi ønsker Arne Martin lykke til som administrerende direktør!

Her kan du lese mer om Arne Martin

< Tilbake til aktuelt
Aktuelt

Verdiskapning hos kunden – Considium blant de tre beste konsulentselskapene

Considium er på delt andreplass blant konsulentselskaper innen Management Consulting som bidrar til størst verdiskapning for kunden. Undersøkelsen baserer seg på data samlet inn av Konsulentguiden våren 2016. Vi er svært fornøyd med at vi skårer så høyt når det gjelder verdiskapning hos kundene våre. Vi setter fokus på å utvikle kundens egen kompetanse og bygger maksimalt på kundens egne ressurser for å oppnå best mulige resultater for kunden.

I 2013 ble Considium også kåret til årets konsulentselskap. Juryens begrunnelse var den gangen: «Considium har vært en drivende kraft for bruk av enkle konsulentvirkemidler og har et overordnet fokus på resultater oppnådd gjennom involvering av kundens egne ressurser».

 

< Tilbake til aktuelt
Aktuelt

Ledelse i en utfordrende tid

2015 har gitt oss den høyeste arbeidsledigheten på over ti år og mange ledere opplever motgang for første gang. Endringer og usikre tider er krevende for alle, både for ansatte og for ledere. Det er et faktum at kriseledelse krever mer enn medgangsledelse. Noen klarer å omstille seg, men det krever mot, både på menneskelig og organisatorisk plan.

Ledere må ha evnen til omstilling og å se nye muligheter i en verden i rask endring. Ledere som venter og håper på bedre tider uten å ta de nødvendige grep, vil mest sannsynlig ikke lykkes i jobben.

Det er krevende å være leder når pilene peker nedover, og mange forhold kan synes utenfor rekkevidde for hva man kan gjøre noe med. En komplisert situasjon og manglende bevissthet rundt ledelse, gjør at mange ledere ikke tar de enkleste, men uhyre viktige grepene, som de faktisk rår over.

Considium har erfarne rådgivere med omfattende ledererfaring fra private og offentlige virksomheter. Vi legger vekt på at lederutvikling skal være knyttet til bedriftens forretningsmessige utfordringer og til reelle forbedringsbehov i organisasjonen.

Les vår artikkel i E24 om ledelse i en utfordrende tid – Ledelse når pilene peker nedover!

Er du interessert i mer informasjon, ta kontakt med oss.