< Tilbake til aktuelt
Aktuelt, Aktuelt – forside

Hvordan sikre gjennomføringskraft og resultater

Se video – lengde 2.06 min

Forskning viser at så mange som 3 av 4 virksomheter har implementering av strategi som sin største utfordring, dvs. å ta strategi fra ord til handling. I filmen beskrives det på en kortfattet måte hvordan du som leder kan styre din virksomhet – i en digital hverdag – der begrepet ‘fasthet på mål og frihet på aktivitet’ er sentralt.

Considium viser hvordan ‘Resultatledelse’ som metode skaper grobunn for kreativitet og innovasjon – der tillit, respekt, åpenhet og motivasjon er bærende. Gjennom velprøvde prosesser engasjerer vi medarbeidere i å etablere mål, ta ansvar og eierskap – for så å skape resultater. Som spesialister på implementering skaper Considium reell konkurransekraft for sine kunder!

 

< Tilbake til aktuelt
Aktuelt

Lederskifte i Considium

Arne Martin Nytrøen overtar som administrerende direktør i Considium etter Siri Fürst. Han har vært partner i selskapet siden 2006 og er genuint opptatt av å bidra til en utvikling til beste for kunder og partnere.

Siri Fürst har ledet Considium i over fem år med vekst og en 50% økning i omsetning. Hun fortsetter som partner i Considium og ønsker sin etterfølger lykke til med videre utvikling av selskapet. «Arne Martin Nytrøen er en erfaren leder og vil fortsette det gode arbeidet for våre kunder sammen med 19 kompetente Considium-partnere», poengterer hun.

«Jeg vil arbeide hardt for at kundene skal oppleve Considium som relevant i et stadig mer digitalt, virtuelt og omskiftelig nærings- og samfunnsliv», lover Arne Martin Nytrøen.

Considiums visjon «Vi våger å gjøre det enkelt» med tydelig fokus på resultat for kunden, skal fortsatt være ledestjernen i Considiums rådgivningsarbeid.

Vi ønsker Arne Martin lykke til som administrerende direktør!

Her kan du lese mer om Arne Martin

< Tilbake til aktuelt
Aktuelt

Verdiskapning hos kunden – Considium blant de tre beste konsulentselskapene

Considium er på delt andreplass blant konsulentselskaper innen Management Consulting som bidrar til størst verdiskapning for kunden. Undersøkelsen baserer seg på data samlet inn av Konsulentguiden våren 2016. Vi er svært fornøyd med at vi skårer så høyt når det gjelder verdiskapning hos kundene våre. Vi setter fokus på å utvikle kundens egen kompetanse og bygger maksimalt på kundens egne ressurser for å oppnå best mulige resultater for kunden.

I 2013 ble Considium også kåret til årets konsulentselskap. Juryens begrunnelse var den gangen: «Considium har vært en drivende kraft for bruk av enkle konsulentvirkemidler og har et overordnet fokus på resultater oppnådd gjennom involvering av kundens egne ressurser».

 

< Tilbake til aktuelt
Aktuelt

Ledelse i en utfordrende tid

2015 har gitt oss den høyeste arbeidsledigheten på over ti år og mange ledere opplever motgang for første gang. Endringer og usikre tider er krevende for alle, både for ansatte og for ledere. Det er et faktum at kriseledelse krever mer enn medgangsledelse. Noen klarer å omstille seg, men det krever mot, både på menneskelig og organisatorisk plan.

Ledere må ha evnen til omstilling og å se nye muligheter i en verden i rask endring. Ledere som venter og håper på bedre tider uten å ta de nødvendige grep, vil mest sannsynlig ikke lykkes i jobben.

Det er krevende å være leder når pilene peker nedover, og mange forhold kan synes utenfor rekkevidde for hva man kan gjøre noe med. En komplisert situasjon og manglende bevissthet rundt ledelse, gjør at mange ledere ikke tar de enkleste, men uhyre viktige grepene, som de faktisk rår over.

Considium har erfarne rådgivere med omfattende ledererfaring fra private og offentlige virksomheter. Vi legger vekt på at lederutvikling skal være knyttet til bedriftens forretningsmessige utfordringer og til reelle forbedringsbehov i organisasjonen.

Les vår artikkel i E24 om ledelse i en utfordrende tid – Ledelse når pilene peker nedover!

Er du interessert i mer informasjon, ta kontakt med oss.

< Tilbake til aktuelt
Aktuelt

Outplacement, omstilling og nedbemanning – Hjelp til et nytt veivalg i livet

Når bedrifter omorganiserer eller reduserer staben, står mange ansatte overfor et nytt veivalg karrieremessig. Considium har dyktige konsulenter som bistår de berørte med praktisk hjelp med alt fra CV, søknad og jobbintervju til profesjonell sparring om bransjer og muligheter for den enkelte. Considium hjelper også bedriftene i den vanskelige omstilling- og nedbemanningsprosessen. Vår intensjon er at både bedrift og ansatte skal komme styrket ut av omstillingen.

Considium tilbyr hjelp med individuell outplacement og rådgir bedrifter i omstilling- og nedbemanningsprosesser. Les mer om hva våre konsulenter kan bistå med:

Omstilling og nedbemanning

Individuell outplacement

Er du interessert i mer informasjon, ta kontakt med oss

< Tilbake til aktuelt
Aktuelt

Considium ønsker 2 nye partnere velkommen

Alf Henrik Boman kommer fra stillingen som leder og kommersiell direktør i Staples Online i Norge. Han har lang ledererfaring og har jobbet med salgs- og markedsføringsledelse. Henriks produktområder er bl.a. lederveiledning og resultatledelse. Les mer om Henrik her!

Lars Graaner har 25 års erfaring med lederstøtte og lederutvikling fra en større internasjonal høyteknologi virksomhet. Han har også erfaring fra offentlig sektor. Lars produktområder er bl.a. lederveiledning/ledertrening, Performance Management for ledere og konfliktløsning. Les mer om Lars her!

 

< Tilbake til aktuelt
Aktuelt

Konsulentrollen i ledelsestrening

Ledelse er en ferdighetsdisiplin! De fleste som blir ledere i dag kommer fra en rasjonell fagverden, og det er naturlig å tro at ledelse kan læres på samme måte som fag. Riktignok går det an å lære om ledelse på skolebenken, men å utøve ledelse dreier seg om handling og det kreves bevisst ferdighetstrening for å oppnå resultater som leder. Ledelse er ikke en progressiv vitenskap! Gode resultater fra ett år betyr dessverre ikke at resultatene neste år blir like gode. Det avgjørende er hvordan ledere år for år greier å utnytte det ferdighetsnivået de har opparbeidet. Ledelsesferdigheter må på godt og vondt utvikles i en kontinuerlig læreprosess.

Ønsker du å lese mer om konsulentrollen i utvikling av ledere? Les her

< Tilbake til aktuelt
Aktuelt

Strategi er lett – gjennomføring vanskelig!

Undersøkelser viser at ledere mener at gjennomføring av strategi er den mest krevende utfordringen de sliter med. De aller fleste organisasjoner har strategien på plass, men opplever at det å få gjennomført den kan være svært vanskelig.

I artikkelen ‘Strategi er lett – gjennomføring vanskelig. Her er 5 myter som gjør det verre’ beskriver vår partner Vivi-Ann Hilde hvorfor det kan være så vanskelig og hvordan situasjonen kan håndteres. Og nettopp denne håndteringen; bistand til ledere og ledergrupper i å gjennomføre strategien, er Considiums kjernetjeneste. Dette jobber våre dyktige partnere med hos store og små kunder, private som offentlige, over hele landet.

I artikkelen som er publisert i E24, kan du lese om

 • Hvorfor gode planer og strategi ikke er nok og hvorfor man må ha fleksibilitet i forhold til planene
 • Hvorfor samhandling på tvers er avgjørende og må prioriteres og belønnes
 • Betydningen av riktig kommunikasjon
 • Toppledernes viktigste rolle i gjennomføringen

 Les artikkelen i E24

< Tilbake til aktuelt
Aktuelt

Kommunereformen utfordrer lederskapet

Når prosessen med utredning av mulig kommunesammenslåing starter, legges grunnlaget for at gjennomføringen og resultatet blir som ønsket.

Considiums konsulenter bistår i omstilling og etablering av veien fram til den nye kommunen. Vårt bidrag er å dyktiggjøre administrativ ledelse og interne ressurser slik at den nye kommunen får effektive ledelses-/arbeidsprosesser og godt resultat.

Vi hjelper administrative ledere med å forberede, organisere og lede gode gjennomføringsprosesser. Vi bygger vårt arbeid på følgende erkjennelser:

 1. Det er når beslutning om sammenslåing er tatt at den virkelige gjennomføringsprosessen starter.
 2. Det er en god gjennomføringsprosess som sikrer at sammenslåingen blir vellykket både kort og lang sikt.
 3. Gode ledelsesprosesser i sammenslåingsprosjektet kan være modell for videre ledelsesarbeid i den nye kommunen.

Vårt arbeid tar utgangspunkt i oppdragsgivers behov. Vi har lang erfaring med endringsprosesser fra både offentlig og privat sektor og tilbyr støtte innenfor følgende områder:

 • God internkommunikasjon i alle faser av sammenslåingsprosessen
 • Personlig lederveiledning i omstillingsarbeidet
 • Etablering av ny organisasjonsstruktur
 • Gjennomføring av sammenslåingsprosesser
 • Effektive ledelses-/arbeidsprosesser og utnyttelse av kompetanse
 • Felles lederutvikling for ledergruppene i kommuner som skal sammenslås
 • Bidra til å utarbeide og iverksette arbeidsgiverpolicy

Vi har samarbeidspartnere med utfyllende kompetanse innen jus, it-integrasjon og administrative styringssystemer.

< Tilbake til aktuelt
Aktuelt

Kåret til Årets konsulent-selskap 2013!

Considiums visjon er at vi skal våge å gjøre det enkelt. Vi skiller oss fra andre aktører ved at vi går rett på sak med fokus på resultat og bruker enkle og praktiske metoder. Våre rådgivere utvikler og bruker kundens egne ressurser for å oppnå resultater.

Juryens begrunnelse:

Considium Consulting Group har siden starten i 1985 vært en drivende kraft for bruk av enkle konsulentvirkemidler og har et overordnet fokus på resultater oppnådd gjennom involvering av kundens egne ressurser. Selskapets faglige fundament er solid og oppsummeres i boken ‘Resultatledelse i teori og praksis!’ ført i pennen av grunnlegger John-Erik Stenberg.

I sitt arbeid med Norsk Gjenvinning skulle Considium sørge for gjennomføringskraft i forbindelse med den omstilling konsernet er inne i. Utgangspunktet var å samle konsernets mange divisjoner under en felles kultur og iverksette tiltak for raskt å få frem en adferd som fremmer lagånd, ser fremover og fokuserer på resultatet. Konsulentenes arbeid har medført en omfattende og ønsket adferd som fremmer lagånd, ser fremover og fokuserer på resultatet. Konsulentenes arbeid har medført en omfattende og ønsket adferdsendring i alle ledergrupper som har tatt i bruk selskapets metodikk for resutlatledelse. Det vektlegges at en tett oppfølging av interne ressurser har sikret resultater, fremmet lagånd og et ønske om å hjelpe hverandre.